Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Actie voor slachtoffers aardbeving Nepal

Brief met info, voorbede en gebed voor pastorale teams

gepubliceerd: donderdag, 7 mei 2015

Bisschoppelijke vastenaktie voor NepalSpeciaal voor de pas­to­rale teams van de pa­ro­chies in ons bisdom is een brief ge­pu­bli­ceerd met in­for­ma­tie, een voor­bede en een speciaal gebed voor de slacht­of­fers van de aard­be­ving in Nepal.

“Ik zag dat er heel veel is vernie­tigd. Zoveel gebouwen ingestort en gebarsten. Ik zag lichamen op straat. Mensen zijn nog steeds gevangen in gebouwen en we weten niet of ze dood of levend zijn... We zijn de inter­na­tio­nale ge­meen­schap erg dank­baar voor de steun, voor uw gebe­den en voor uw ver­trouwen in Caritas Nepal”, schrijf Fr. Pius Perumana SJ, directeur van Caritas Nepal.

Via deze brief vragen wij om uw gebe­den en om in uw pa­ro­chie een speciale collecte te or­ga­ni­se­ren voor de slacht­of­fers van de aard­be­ving in Nepal. “Wij doen een beroep op u om edel­moe­dig bij te dragen. Nepal heeft onze hulp hard nodig,” aldus de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie eer­der deze week.

Sug­ges­tie voor de voor­bede

Goede God, wij bid­den U voor de door een zware aard­be­ving getroffen mensen in Nepal. Wij bid­den om kracht en troost voor de over­le­ven­den en een spoe­dig herstel voor de gewon­den. Wij bid­den voor een groot­moe­dige inzet van hulp­ver­le­ners en dat velen bereid zijn om onze zusters en broe­ders in Nepal ruim­har­tig te onder­steunen. Laat ons bid­den...

Gebed

Barm­har­tig en liefde­volle God,
wij bid­den voor onze broe­ders en zusters in Nepal ,
voor hen die gestorven zijn,
en voor degenen die rouwen.

Dat Uw genade Uw volk
mag zegenen en troosten.
Voor degenen die bang zijn;
geef hen vrede.
Voor degenen die zwoegen om te red­den;
geef hen kracht.
Voor degenen die verloren zijn;
dat zij mogen schuilen onder Uw vleugels.

Open onze harten Heer,
help ons uw volk nabij te zijn,
in onze acties en gebe­den.
Door Christus onze Heer,

Amen

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose