Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe pauselijke nuntius arriveert donderdag in Nederland

gepubliceerd: woensdag, 6 mei 2015

Aartsbisschop Aldo CavalliDonder­dag 7 mei aanstaande arriveert de nieuwe pau­se­lijk nuntius aarts­bis­schop Aldo Cavalli in Neder­land. Hij wordt rond 15.00 uur op Schiphol verwelkomd door Mgr. J.H.J. van den Hende, resi­de­rend bis­schop van bisdom Rotter­dam, het bisdom waarin ook de nuntiatuur is geves­tigd (Den Haag).

Mgr. Van den Hende vertegen­woor­digt hierbij ook de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Verder zal Mgr. Yovko Pishtiyski, de zaak­gelas­tigde van de Apos­to­lische Nuntiatuur de nieuwe nuntius welkom heten.

Zo spoe­dig moge­lijk na zijn aan­komst maakt Mgr. Cavalli kennis met de complete Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, als deze haar maande­lijkse ver­ga­de­ring houdt in Utrecht. De nuntius zal dan offi­cieel welkom wor­den geheten door de voor­zit­ter van de Con­fe­ren­tie kar­di­naal Eijk.

Curriculum vitae van Mgr. Cavalli

18 ok­to­ber 1946 Geboren Lecco (Como), Italië
18 maart 1971 Pries­ter gewijd
Doctor in Canoniek Recht en in Poli­tieke Weten­schappen
Toegetre­den tot de diplo­ma­tieke dienst van de Heilige Stoel in 1979, hij was daarna werk­zaam in Burundi, in het Staats­secre­ta­riaat, in Angola en São Tomé en Principe
1 sep­tem­ber 1997 Benoemd tot nuntius in Angola
2 juli 2001 Benoemd tot nuntius in Chili
29 ok­to­ber 2007 Benoemd tot nuntius in Colombia
16 februari 2013 Benoemd tot nuntius in Malta
13 april 2013 Benoemd tot nuntius in Libië
21 maart 2015 Benoemd tot nuntius in Neder­land

Mgr. Cavalli spreekt behalve Ita­li­aans, Engels, Frans, Portugees en Spaans.

Wat is een pau­se­lijk nuntius?

De pau­se­lijk nuntius ver­te­gen­woor­digt de Heilige Stoel bij het Ko­nink­rijk der Neder­lan­den en is de verbin­dende schakel tussen de paus en Romeinse Curie en de Rooms-Katho­lie­ke kerk in Neder­land. Een van de taken van de nuntius is het voor­be­rei­den van bis­schopsbenoe­mingen.

(SRKK)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose