Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bid mee voor bootvluchtelingen Middellandse Zee

Oproep voor zondag 3 mei

gepubliceerd: donderdag, 30 april 2015
De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie sluit zich aan bij de oproep van een aantal West-Friese kerken om ko­men­de zon­dag 3 mei te bid­den voor de boot­vluchte­lingen die over de Middel­landse Zee Europa proberen te bereiken. Velen komen daar bij om.

Bid zondag 3 mei mee voor bootvluchtelingen Middellandse ZeePaus Fran­cis­cus heeft in het Europese Parle­ment gezegd dat de Middel­landse Zee geen kerkhof mag wor­den en heeft een dringend beroep gedaan op de inter­natio­nale gemeen­schap om hulp te bie­den waar moge­lijk.

De Neder­landse bis­schop­pen vragen ook om gebed om wijs­heid voor diegenen die verant­woor­de­lijk­heid dragen voor de aanpak van deze proble­ma­tiek. En dat zij daarbij oog hebben voor het leed van de slacht­offers en de risico’s die zij lopen.

Vele boot­vluchte­lingen ver­drin­ken en dat moet voor­komen wor­den. Voor deze vluchte­lingen op zoek naar een beter bestaan wordt met name gebed gevraagd: dat een oplos­sing mag wor­den gevon­den voor de moei­lijke situatie in hun thuis­land die hun ertoe brengt dat te ontvluchten, en dat zij de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Geven aan organi­sa­ties die zich inzetten voor vluchte­lingen in het Midden-Oosten kan ook, bij­voor­beeld aan:

Kijk voor meer in­for­ma­tie over de oproep van de West-Friese kerken op:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose