Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebed en collecte voor de slachtoffers in Nepal

Collecte in het weekend van 9 en 10 mei

gepubliceerd: woensdag, 29 april 2015

Bisschoppelijke vastenaktie voor NepalOm de slacht­offers in Nepal te kunnen steunen hebben de bis­schop­pen via de Bis­schop­pelijke Vasten­aktie een eigen nummer geopend om geld in te zamelen voor directe hulp via de katho­lie­ke Kerk in Nepal. De lokale kerk in Nepal werkt dag en nacht om de over­leven­den van de aard­beving te onder­steunen door middel van het distri­bueren van voedsel, water en onderdak.

Naar de Neder­landse pa­ro­chies gaat een brief om in de weekend­vie­rin­gen van 9 en 10 mei te collec­teren voor deze actie. De Bis­schop­pelijke Vasten­aktie heeft een directe lijn met Caritas Nepal, waardoor de hulp via de lokale katho­lie­ke kerk direct ter plaatse komt:

‘Wij roepen de Neder­landse bevol­king in dit moment van grote nood op de slacht­offers te steunen in aan­dacht en gebed. Er is ook dringend behoefte aan finan­ciële steun. U kunt geven op NL38 INGB 0002 0105 34 t.n.v. de stich­ting Bis­schop­pe­lijke Vasten­aktie onder vermel­ding van “Aard­be­ving Nepal”.’

Ook de Samen­werkende Hulp­organi­sa­ties (SHO) hebben een nood­hulp­nummer (giro 555) open­gesteld. ‘Wij doen een beroep op u om edel­moe­dig bij te dragen. Nepal heeft onze hulp hard nodig,’ aldus de bis­schop­pen­confe­rentie eer­der deze week.

(bron: rkkerk.nl)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose