Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Meeleefweekend Karmelietessen Vogelenzang

Vrijdag 15 t/m zondag 17 mei

gepubliceerd: dinsdag, 28 april 2015

Meeleefweekend Karmelietessen VogelenzangZuster zijn in de bollen­streek, wat houdt dat in? Zuster zijn voor de Katho­lie­ke Kerk in Neder­land, wat is daar voor nodig? Waarom roept Jezus ook vrouwen om Hem van nabij te volgen?

Allemaal vragen, die we proberen te beant­woor­den in het aan­ko­men­de mee­leef­weekend van de zusters Karmelie­tessen van het God­de­lijk Hart van Jezus in Vo­ge­len­zang.

Op vrij­dag­avond 15, zater­dag 16 en zon­dag 17 mei bie­den we de moge­lijk­heid om eens te ervaren wat het klooster­leven inhoudt. Wil je nadenken over je roe­ping en ook de moge­lijk­heid tot zuster eens onder­zoeken?

Je gaat meebid­den en -werken, we zullen nadenken over het leven van Maria, de vrouw en de reli­gi­euze roe­ping en we krijgen bezoek van kape­laan Johannes van Voorst.

Details

Aanvang: vrij­dag­avond 15 mei 2015 om 17.00 uur
Afslui­ting: zon­dag­mid­dag 17 mei 2015 om 15.00 uur

Adres: Bekslaan 9, 2114 CB  Vo­ge­len­zang

In­for­ma­tie en opgave

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose