Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Voorbede herdenking Armeense genocide

Vrijdag 24 april 2015

gepubliceerd: dinsdag, 21 april 2015
Armeense burgers worden weggevoerd door gewapende Turkse soldaten
Armeense bur­gers wor­den wegge­voerd door gewapende Turkse soldaten

Op vrij­dag 24 april 2015 wordt we­reld­wijd de genocide her­dacht op hon­derd­dui­zen­den Armeniërs en andere min­der­heids­groepen door de rege­ring van het Ottomaanse Rijk die hon­derd jaar gele­den heeft plaats­gevon­den. Ook in Neder­land wor­den op diverse plaatsen her­den­kings­bijeen­komsten gehou­den. De Neder­landse Bis­schop­pen­confe­rentie vraagt pa­ro­chies de slacht­offers te gedenken in de voor­beden.

De Armeens-Apos­to­lische Kerk verklaart op 23 april 2015 de Armeense slacht­offers van de genocide van hon­derd jaar gele­den heilig. Het gaat hierbij om de eerste canoni­sa­tie in de Armeens-Apos­to­lische Kerk sinds de 18de eeuw.

Voor­bede

Voor de Armeense chris­te­nen die nu hon­derd jaar gele­den het slacht­of­fer wer­den van een massamoord. Bidden wij met de woor­den van paus Fran­cis­cus: dat deze diepe wond uit het verle­den, maar nog zeer voel­baar in het heden, niet wordt ontkend en weg­ge­stopt, maar erkend en behandeld, en daardoor uit­ein­delijk kan genezen. Laat ons bid­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose