Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuw jongerenfestival Younighted

12 september a.s. in Bovenkarspel

gepubliceerd: woensdag, 2 september 2009
Op zater­dag­avond 12 sep­tem­ber or­ga­ni­se­ren jon­ge­ren uit ver­schil­lende pa­ro­chies in West-Friesland voor de eerste keer het jon­ge­renfestival Younighted. Het festival heeft een af­wis­se­lende programme­ring: work­shops, optre­dens van bands en koren en cabaret wisselen elkaar af. Doel van het festival is op onge­dwon­gen wijze (ker­ke­lijke) jon­ge­ren bij elkaar brengen. Het festival is bedoeld voor jon­ge­ren van 12 tot en met 30 jaar.

Younighted is anders dan andere festivals. Naast muziek, hapjes, drankjes en een onge­dwon­gen sfeer heeft het festival een doel: jon­ge­ren die wel in een kerk komen en jon­ge­ren die dat niet doen op een gezellige en leuke manier samen­bren­gen zodat ze elkaar beter leren begrijpen.

Tijdens het festival is er voor de jon­ge­ren de moge­lijk­heid om aan vier work­shops (o.a. schil­de­ren, dansen en gesprek) deel te nemen. Deze komen ver­schil­lende keren terug zodat ie­der­een elke work­shop zou kunnen volgen en even­goed naar de bands en de jon­ge­renkoren kan luis­te­ren. De bands zijn Jazz4Juniors, The Shed and King Arthur and the Phat Seven. De jon­ge­renkoren, die optre­den komen uit de regio: JoKo uit Bovenkarpsel en Reaching Hand uit Enkhuizen. Ook komt cabare­tier Ruurd Walinga een voor­stel­ling geven. Zijn show gaat die avond over iden­ti­teit. De vragen ´Wie ben ik?´ en ´Hoe word ik mezelf?´ vormen de rode draad door zijn pro­gram­ma. De avond zal muzikaal wor­den geopend en wor­den af­ge­slo­ten door DJ Ferrytaile.

Younighted is een ini­tia­tief van jon­ge­ren uit ver­schil­lende pa­ro­chies in West-Friesland en wordt op zater­dag­avond 12 sep­tem­ber gehou­den in het Vereeni­gings­ge­bouw, Hoofd­straat 206, in Bo­ven­karspel. De zaal is open om 19.30 uur, het pro­gram­ma duurt van 20 tot 1 uur. De entree is gratis.

Meer over Younighted en de programme­ring van de avond is te vin­den op www.younighted.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose