Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Doortocht van religie naar religie

Zondag 19 april 2015 in Amsterdam

gepubliceerd: vrijdag, 10 april 2015

Doortocht van Religie naar ReligieOp zon­dag 19 april 2015 wordt een Inter­reli­gi­euze en Inter­culturele wan­de­ling georgani­seerd in de Baarsjes. De bedoeling van deze “wan­de­ling door en van alle religies” is bewoners dichter bij elkaar te brengen, en kennis te laten maken met ver­schil­lende religies.

Diverse kerken, een synagoge, moskeeën en tempels zullen wor­den bezocht. Behalve buurt­bewoners zullen ook Turkse en Marok­kaanse imams, dominees, rk pastores, rabbijnen, hindoes, Pakis­taanse mensen en diverse andere personen uit de reli­gi­euze sector deel­ne­men aan deze wandel­tocht. Ook de Joodse gemeen­schap heeft zijn mede­wer­king toegezegd. De gebeds­huizen zijn bereid een eigen bijdrage te leveren. De mid­dag wordt af­ge­slo­ten met een inter­culturele maal­tijd in de Tagerijn.

Het motto is: “Door­tocht van religie naar religie”.

Pro­gram­ma

13.30 uur Verzamelen bij de Au­gus­ti­nus­kerk, Postjesweg 125
14.00 uur Aanvang wan­de­ling
14.35 uur Synagoge West
14.50 uur Maranatha Ministries
15.30 uur Jeru­za­lem­kerk
16.20 uur Moskee Nour
16.35 uur Moskee Gousia Masjid
17.00 uur Tagerijn
18.00 uur Pre­sen­ta­tie diverse religies
18.45 uur Muziek en maal­tijd
ge­za­men­lijke maal­tijd halal/kosjer
(hier­voor moet u zich wel opgeven)
20.00 uur einde

Opgave voor de maal­tijd

Voor de maal­tijd is opgave verplicht. Opgeven kan bij:

Erwin Brugmans 020 - 683 50 73 erwin5770@gmail.com
Marike Omta 06 - 20 92 16 40 marikeomta@msn.com
Igno Osterhaus 020 - 689 38 28 pastorigno@12move.nl
Esmé Schalk­wijk 06 - 444 333 88 e.schalkwijk28@upcmail.nl
WiN, West interreli­gi­eus Netwerk blib@live.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose