Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Chrismamis druk bezocht

Woensdag 1 april in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo

gepubliceerd: donderdag, 2 april 2015
Het uitreiken van de olieën aan de parochies
Het uitreiken van de olieën aan de pa­ro­chies

Tra­di­tio­neel vond op woens­dag­avond in de Goede Week in de Haar­lemse ka­the­drale basiliek van Sint Bavo (“De nieuwe Bavo”) de olie­wij­ding plaats. Niet alleen wor­den de olie van de geloofs­leer­lingen en de zieken gewijd en het chrisma geconsa­creerd, maar ook vernieuwen de pries­ters en de diakens de beloften van hun pries­ter- en diaken­wij­ding. Velen waren geko­men...

Koster Stephan van Rijt had ze precies geteld: 76 pries­ters en 20 diakens (waar­van 18 per­ma­nent) waren op deze jaar­lijkse afspraak geko­men om rond de bis­schop, mgr. Jozef Punt, te vieren dat Christus op Witte Donder­dag ook het pries­ter­schap / het wij­dings­sacra­ment heeft inge­steld. De meeste van de aanwe­zige pries­ters en diakens zijn in deze ka­the­draal gewijd.

De ka­the­draal is in res­tau­ra­tie (tot ver in het volgende jaar gaat deze restau­ratie­fase door) en daardoor zat ie­der­een dichter op elkaar in het gedeelte van de vie­ring tot de absis, maar de vie­ring had juist daardoor nog iets van extra grote betrok­ken­heid.

Tevens was er gelegen­heid het nieuwe ka­the­draal museum te bezich­tigen en in de nieuwe ruimten onder en naast de kerk koffie te drinken. Voor de pries­ters en diakens was er een speciale receptie in de pastorie van de ka­the­draal omdat zij iets extra’s te vieren had­den.

Onder de aanwe­zigen waren veel vor­me­lin­gen en onder meer ook vertegen­woor­digers van het Militair Or­di­na­ri­aat, waar­van mgr. Punt de Ordina­ris is.

De bis­schop gaf aan dat deze olieën tekens zijn van Gods liefde en nabij­heid en van Zijn zorg voor ieder van ons. Dat vraagt een ant­woord van liefde en trouw van onze kant. Hij is er voor ons, maar zijn wij er ook voor Hem? De bis­schop riep alle aanwe­zigen op om liefde terug te geven.

(bron: Arsacal.nl)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose