Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Voorbereidingen WJD Krakau 2016 van start

gepubliceerd: zondag, 5 april 2015

Op zon­dag 29 maart werd hét startsein gegeven voor de Wereld­jonge­ren­dagen (WJD), volgend jaar in Krakau, Polen. Jon­ge­ren van 16 t/m 30 jaar wor­den uitge­no­digd voor een onver­ge­te­lijke WJD erva­ring met de geheel ver­zorgde 14-daagse reis van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam!

Wat staat er op het pro­gram­ma?

WJD 2016 KrakauOp weg naar Krakau reizen we per bus via Tsjechië en ver­blij­ven we in één van de mooiste ste­den van Europa, Praag. In Praag zijn we te gast bij de Gemeen­schap van Sant’ Egidio die vanuit een groep stu­den­ten is ontstaan. Vanuit hun geloof zijn zij de vrien­den gewor­den van de armen van Praag, onder wie dak­lozen, Roma­kin­de­ren en ouderen. We trekken er op uit naar bij­zon­dere plekken, voor ontmoe­tingen en leuke activi­teiten, want er is in Praag genoeg te doen! Op weg naar Krakau, maken we een tussenstop in Ausch­witz, het grootste concen­tratie­kamp uit de Tweede Wereld­oorlog. Na het bezoek aan deze indruk­wekkende plaats ver­trek­ken we naar onze eind­be­stem­ming Krakau! Daar beleef je met miljoenen andere jon­ge­ren en paus Fran­cis­cus de WJD. Een luxe tou­ring­car brengt je overal naartoe zodat je comfor­tabel kunt reizen. Wij zorgen voor enter­tain­ment, ont­span­ning en kennis­making. Het pro­gram­ma is onder voorbehoud.

Wat zijn de kosten?

De kosten wor­den op dit moment inge­schat op € 800, maar zijn nog niet de­fi­ni­tief vast­gesteld. We ver­wach­ten de defini­tieve prijs aan het begin van de zomer­vakantie van 2015. Maak je tij­dens de reis geen zorgen over ver­voer en maal­tij­den. Dit is samen met alle kosten voor het pro­gram­ma inbegrepen in de prijs. Het reis­bedrag is inclusief € 100 sponso­ring van bis­schop Punt en hulp­bis­schop Hendriks. Niet ie­der­een heeft het geld voor han­den. Kijk op de web­si­te voor ideeën om het bedrag bij elkaar te sparen.

Voor wie en wanneer?

WJD 2016 KrakauDeze reis is van 20 juli t/m 2 au­gus­tus 2016 voor alle jon­ge­ren van 16 t/m 30 jaar uit het bisdom Haar­lem- Am­ster­dam (Noord-Holland en Zuide­lijk Flevoland). Het hele jaar door organi­seert het bisdom activi­teiten waar je alvast andere jon­ge­ren kunt leren kennen. Kijk op de web­si­te voor de actuele agenda.

Posters, flyers en meer in­for­ma­tie

Posters en flyers zijn aan te vragen per e-mail. Aan het begin van de zomer­vakantie komt er een nieuwe fol­der en poster uit, met meer spe­ci­fie­ke in­for­ma­tie over de reis van ons bisdom. Voor actuele in­for­ma­tie kijkt u op de jon­ge­ren­web­site:

Heeft u niet gevon­den wat u zocht? Neem dan contact op met Marius van der Knaap:
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose