Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Voorbereidingen WJD Krakau 2016 van start

gepubliceerd: zondag, 5 april 2015

Op zon­dag 29 maart werd hét startsein gegeven voor de Wereld­jonge­ren­dagen (WJD), volgend jaar in Krakau, Polen. Jon­ge­ren van 16 t/m 30 jaar wor­den uitge­no­digd voor een onver­ge­te­lijke WJD erva­ring met de geheel ver­zorgde 14-daagse reis van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam!

Wat staat er op het pro­gram­ma?

WJD 2016 KrakauOp weg naar Krakau reizen we per bus via Tsjechië en ver­blij­ven we in één van de mooiste ste­den van Europa, Praag. In Praag zijn we te gast bij de Gemeen­schap van Sant’ Egidio die vanuit een groep stu­den­ten is ontstaan. Vanuit hun geloof zijn zij de vrien­den gewor­den van de armen van Praag, onder wie dak­lozen, Roma­kin­de­ren en ouderen. We trekken er op uit naar bij­zon­dere plekken, voor ontmoe­tingen en leuke activi­teiten, want er is in Praag genoeg te doen! Op weg naar Krakau, maken we een tussenstop in Ausch­witz, het grootste concen­tratie­kamp uit de Tweede Wereld­oorlog. Na het bezoek aan deze indruk­wekkende plaats ver­trek­ken we naar onze eind­be­stem­ming Krakau! Daar beleef je met miljoenen andere jon­ge­ren en paus Fran­cis­cus de WJD. Een luxe tou­ring­car brengt je overal naartoe zodat je comfor­tabel kunt reizen. Wij zorgen voor enter­tain­ment, ont­span­ning en kennis­making. Het pro­gram­ma is onder voorbehoud.

Wat zijn de kosten?

De kosten wor­den op dit moment inge­schat op € 800, maar zijn nog niet de­fi­ni­tief vast­gesteld. We ver­wach­ten de defini­tieve prijs aan het begin van de zomer­vakantie van 2015. Maak je tij­dens de reis geen zorgen over ver­voer en maal­tij­den. Dit is samen met alle kosten voor het pro­gram­ma inbegrepen in de prijs. Het reis­bedrag is inclusief € 100 sponso­ring van bis­schop Punt en hulp­bis­schop Hendriks. Niet ie­der­een heeft het geld voor han­den. Kijk op de web­si­te voor ideeën om het bedrag bij elkaar te sparen.

Voor wie en wanneer?

WJD 2016 KrakauDeze reis is van 20 juli t/m 2 au­gus­tus 2016 voor alle jon­ge­ren van 16 t/m 30 jaar uit het bisdom Haar­lem- Am­ster­dam (Noord-Holland en Zuide­lijk Flevoland). Het hele jaar door organi­seert het bisdom activi­teiten waar je alvast andere jon­ge­ren kunt leren kennen. Kijk op de web­si­te voor de actuele agenda.

Posters, flyers en meer in­for­ma­tie

Posters en flyers zijn aan te vragen per e-mail. Aan het begin van de zomer­vakantie komt er een nieuwe fol­der en poster uit, met meer spe­ci­fie­ke in­for­ma­tie over de reis van ons bisdom. Voor actuele in­for­ma­tie kijkt u op de jon­ge­ren­web­site:

Heeft u niet gevon­den wat u zocht? Neem dan contact op met Marius van der Knaap:




Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 11 augustus 2020Q&A sessie over Maria
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
woensdag, 29 juli 2020Q&A sessie over Missie Video
dinsdag, 14 juli 2020Save the date - WJD@Home
zaterdag, 27 juni 2020Avond van Barmhartigheid
dinsdag, 23 juni 2020Aangepast tienerkamp BreakOut
dinsdag, 23 juni 2020Q&A-sessie met Mgr. Hendriks - De Eucharistie Video
woensdag, 10 juni 2020Online tienerdag - Create Video
woensdag, 10 juni 2020Q&A-sessie met Chiara van Voorst Video
donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
donderdag, 23 april 2020Online thema-avonden - de zin van het lijden
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 15 april 2020Barmhartigheidszondag livestream voor tieners
vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van corona



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose