Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hulpbisschop opent conferentie over erfenis kardinaal Willebrands

gepubliceerd: donderdag, 3 september 2009
Foto's: Pieter Kohnen SRKK  

Met een korte Vespers, voor­ge­gaan door mgr. J,. van Burg­ste­den SSS, begon woens­dag­avond in Utrecht de drie­daag­se con­fe­ren­tie bij gelegen­heid van de hon­derd­ste geboorte­dag van kar­di­naal Johannes Willebrands.

In een korte over­we­ging schetste de Haar­lemse hulp­bis­schop het gees­te­lijk leven van de geboren Noord-Hollan­der, die tot de grootste oecumenici van onze tijd hoort. Hij bena­drukte de nede­rig­heid van de kar­di­naal, die “altijd open­heid en ruimte voor anderen schiep om aanwe­zig te zijn, te spreken, te han­de­len. En hij kon dat van ganser harte doen door zijn over­tui­ging dat hij in Gods mach­tige hand was.”

De zang tij­dens deze Vespers werd ver­zorgd door een schola van drie cantores van De Tilten­berg, het Groot-Semi­na­rie van ons bisdom.

Meer in­for­ma­tie over het congres op de web­si­te www.willebrands.orgBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose