Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bedevaarten naar het Belgische Beauraing in 2015

Nederlands Beauraing Comité - Pro Maria

gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2015

Beauraing is een kleine stad met ongeveer 10.000 inwoners en ligt aan de rand van de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria van 29 no­vem­ber 1932 tot 3 januari 1933 drieëen­der­tig maal is ver­sche­nen aan vijf een­vou­dige kin­de­ren, drie kin­de­ren van de familie Voisin en twee kin­de­ren van de familie Degeimbre. Maria heeft toen aan hen gevraagd om veel te bid­den, om een kapel te bouwen en dat men hier ter bede­vaart zal komen.

foto: Demelza van der Lans
Beauraing
Beauraing

Maria wordt hier vereerd als de Moeder met het Gouden Hart. Door zijn lig­ging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als chris­te­nen enkele dagen samen met elkaar tot be­zin­ning te komen. We leven in een wereld, waarin we dage­lijks overspoeld en meege­trok­ken wor­den in een stroom van schokkende beel­den en onthutsende berichten. Als gelo­vi­ge chris­te­nen vin­den we maar moei­lijk de tijd, rust en stilte, die nodig zijn voor inkeer in ons zelf, voor contact met God en voor gebed.

De meer­daag­se bede­vaarten van het Neder­lands Beauraing Comité - Pro Maria maken stilte, rust en be­zin­ning moge­lijk. Op deze wijze proberen we samen met u gehoor te geven aan de oproep van Maria “Dat men ter bede­vaart kome”.

Ook in 2015 or­ga­ni­seert het Neder­lands Beauraing Comité pro Maria Bisdom Haar­lem - Am­ster­dam weer twee bede­vaarten en een bede­vaart met Extra Zorg naar Beauraing in België.

foto: Deborah Herbaut
Beauraing
‘Moeder met het Gouden Hart’

Data

  • Dins­dag 2 t/m vrij­dag 5 juni
  • Vrij­dag 21 t/m maan­dag 24 au­gus­tus
  • Dins­dag 2 t/m vrij­dag 5 juni - Extra Zorg bede­vaart

De Extra Zorg bede­vaart is speciaal bestemd voor degenen, die moei­lijk ter been zijn en/of extra hulp nodig hebben. Voor hen rij­den tou­ringcars met lift­voor­zie­ning. Deze Extra Zorg­bede­vaart staat onder lei­ding van een pries­ter, een arts, verpleeg­kun­digen en brancardiers.

Vrij­wil­li­gers, die verpleegtaken of ver­zor­gingstaken of huishou­de­lijke taken op zich willen nemen zijn welkom. In­for­ma­tie hierover kunt u inwinnen bij onderstaand adres.

Meer in­for­ma­tie en opgave

Bede­vaarten en Extra Zorg­bede­vaart
R.M. de Lange - Vlaar
van Santenlaan 61
1701 BV  Heer­hu­go­waard
tel: 072 - 57 10 294
mobiel: 06 - 10 30 83 15
e-mail: rm.delange-vlaar@quicknet.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose