Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Avond van de Martelaren

Vrijdagavond 27 maart vanaf 18.30 uur in Amsterdam

gepubliceerd: donderdag, 26 maart 2015

Ook dit jaar gedenken we in Am­ster­dam de mar­te­la­ren die in 2014 omwille van hun geloof het leven hebben gelaten. Mensen zoals pater Frans van der Lugt uit Homs in Syrië, die in april stierf.

Vrijdag 27 maart 2015 - Avond van de MartelarenMinder bekend, maar niet min­der in­druk­wek­kend zijn de verhalen van de Mexi­caanse pries­ter Gregorio López Gorostieta, vermoord door drugsben­den, en de Keniaan Douglas Ochwodho, die als enige christen de kaping van een bus en moordpartij door de Somalische terreur­orga­ni­sa­tie Al-Shabaab overleefde. Ook de verhalen van Abigail John, een Nigeriaanse scholiere uit Chibok die door Boko Haram is ont­voerd, en dat van het vermoorde echtpaar Shazad Masih en Shama Bibi uit Pakistan zullen u niet onberoerd laten.

Na een Helige Mis (om 18:30 uur) met als hoofd­cele­brant mgr. Punt, bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, begint aan­slui­tend (rond 19:30 uur) de gebeds­vie­ring. Daarin wor­den vijf ge­tui­ge­nissen van mar­te­la­ren afgewisseld met gebed en over­we­gingen van de Syrische aarts­bis­schop mgr. Nassar over de Kruis­weg. Dit alles onder muzikale be­ge­lei­ding.

Wij nodigen u van harte uit op vrij­dag­avond 27 maart van 18:30-21:30 uur in de H. Nicolaas­basi­liek, Prins Hendrik­kade 74-76 te Am­ster­dam (tegen­over het Centraal Station).

Details

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose