Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe pauselijk nuntius voor Nederland

Aartsbisschop Aldo Cavalli volgt mgr. André Dupuy op

gepubliceerd: maandag, 23 maart 2015

Op zater­dag 21 maart heeft paus Fran­cis­cus aarts­bis­schop Aldo Cavalli tot apos­to­lisch nuntius in Neder­land benoemd. Mgr. Cavalli was nuntius in Malta en Libië, waar hij sinds de eerste helft van 2013 als pau­se­lijk vertegen­woor­diger werk­zaam is geweest. Aarts­bis­schop Cavalli volgt in Neder­land mgr. André Dupuy op, die de 75-jarige leef­tijd heeft bereikt.

Aartsbisschop Aldo CavalliMgr. Cavalli is geboren op 18 ok­to­ber 1946 in Maggianico di Lecco in Noord Italië en in 1971 door de bis­schop van Bergamo tot pries­ter gewijd. Na een viertal jaren aan het klein-semi­na­rie literatuur te hebben gedo­ceerd en poli­tieke en sociale weten­schappen te hebben gestu­deerd, werd hij in 1975 naar de Pau­se­lijke Academie gezon­den, de oplei­ding voor de ker­ke­lijke diplomatie.

In Rome stu­deerde hij canoniek recht en theo­lo­gie en hij pro­mo­veerde in poli­tieke weten­schappen. Hij was daarna werk­zaam in de diploma­tieke dienst van de Heilige Stoel in Burundi, in het Staats­se­cre­ta­riaat, in Angola en São Tomé en Principe, in Chili, Columbia en de laatste twee jaren in Libië en Malta. In 1996 werd hij titulair aarts­bis­schop van Vibo Valentia en door de kar­di­naal staats­se­cre­ta­ris Angelo Sodano tot bis­schop gewijd.

De pau­se­lijk nuntius vertegen­woor­digt de Heilige Stoel bij het Ko­nink­rijk der Neder­lan­den en is de verbin­dende schakel tussen de paus en Romeinse Curie en de katho­lie­ke kerk in Neder­land. Een van de taken van de nuntius is het voor­berei­den van bis­schops­benoe­mingen.

De Neder­landse bis­schop­pen heten de nieuwe nuntius van harte welkom en wensen hem Gods rijke zegen voor zijn nieuwe zen­ding en mooie jaren in Neder­land!

(bron: rkkerk.nl)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose