Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Encycliek in Nederlands beschikbaar

Caritas in veritate / Liefde in waarheid

gepubliceerd: donderdag, 3 september 2009
De nieuwe En­cy­cliek ‘Caritas in Veritate/ Liefde in waar­heid’ is vanaf vandaag online en in druk­werk in het Neder­lands be­schik­baar. De volle­dig ver­taalde tekst is te vin­den op de web­si­te www.rkkerk.nl

In zijn en­cy­cliek pleit Bene­dic­tus XVI voor ethiek in een humane economie. Een en­cy­cliek die in deze tijd van fi­nan­ciële crisis en sociaal-eco­no­mische achter­uit­gang zeer actueel en van groot belang is.

Caritas in veritate is de derde en­cy­cliek van paus Bene­dic­tus XVI, en verscheen begin juli in meer­dere talen maar was toen nog niet in het Neder­lands be­schik­baar. De en­cy­cliek telt zes­tig pagina’s, bestaat uit een inlei­ding, zes hoofd­stukken en een con­clu­sie. Hij is geda­teerd op 29 juni 2009, het Hoog­feest van de HH Petrus en Paulus.

De abonnees van het blad Rkkerk.nl/Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie krijgen de en­cy­cliek auto­ma­tisch toe­ge­stuurd. Wie een of meer­dere exemplaren wil be­stel­len, kan mailen naar bestel@rkk.nl, schrijven naar SRKK, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, of bellen naar tel.: 030 2326909. De gedrukte versie van de en­cy­cliek kost € 4 per stuk (excl. verzen­den). (SRKK)Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose