Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pelgrimstocht in spijkerbroek

Verslag van een bijzondere bijeenkomst

gepubliceerd: woensdag, 18 maart 2015

Zondag 15 maart is voor de eerste maal de Pelgrims­tocht in spijker­broek gelopen. Een hele dag lang zijn een veer­tigtal vor­me­lin­gen uit Delft, Hoofd­dorp en Nieuw-Vennep druk bezig geweest met nadenken over ‘behoud van de schep­ping’. Daarbij bleef het niet alleen bij denken en praten met elkaar, maar er werd ook flink wat gelopen en gedaan.

Groepsfoto van de Pelgrimstocht in SpijkerbroekDe dag begon met een mooie, op het on­der­werp gerichte gebeds­vie­ring, die special voor deze gelegen­heid was samen­ge­steld. Thema van de vie­ring was: ‘Je kunt Jezus niet volgen als je stil­staat.’ Er wer­den aan­zet­ten gegeven om met Gods ogen naar elkaar en naar de schep­ping te kijken. Tijdens de vie­ring werd gezongen door het gospel­koor ‘Vrolijk Vuur’ uit Hoofd­dorp.

Bij het begin van de vie­ring wer­den maar liefst twee estafettekaarsen aangestoken: die van het Bisdom Rotter­dam en die van het Bisdom Haar­lem – Am­ster­dam. Een unieke ont­moe­ting, maar ook een sig­naal van ver­bon­den­heid en samen staan voor een zaak.

Na de vie­ring werd er eerst ‘Taizé-thee’ gedronken en ver­vol­gens wer­den de vor­me­lin­gen op weg gestuurd op een foto­puz­zel­tocht. De foto’s waren voor­zien van een bijpassende Bijbel­tekst en een stelling of vraag over het on­der­werp van de dag. Zo kwamen on­der­wer­pen als eer­lijk delen, ver­vuiling, maak­baar­heid van het leven, 24-uurs-economie of rust aan de orde. Uit­ein­de­lijk ein­digde de speur­tocht weer bij de kerk en werd ge­za­men­lijk met het pontje de oversteek naar Kaag-eiland gemaakt, waar in het be­zin­nings­cen­trum ‘de Stal op de Kaag’ werd geluncht.

Na de lunch gingen de jongelui opnieuw op weg. Deze keer in het mooie weide­ge­bied en langs de slootjes op het eiland. Opdracht was om nu, met behulp van het meege­ge­ven fototoestel, zelf een beeld te geven van de schep­ping.

Deze foto’s wer­den per groep door een sub­groepje tot een PowerPoint-slide ver­werkt. De rest van groep maakte intussen een her­in­ne­ring aan de dag door glaasjes voor een waxinelichtje in te kleuren en van een pakkende tekst te voor­zien. De dag werd om 4 uur af­ge­slo­ten in de kerk van Bui­ten­kaag met de pre­sen­ta­tie van de groeps­op­dracht en een afsluitend gebed.

Alles bij elkaar was het een intensieve dag voor de vor­me­lin­gen, maar ook voor de bege­lei­ders. Het re­sul­taat: vier mooie pre­sen­ta­ties door tieners die een bood­schap had­den en het rijke gevoel dat zoveel jon­ge­ren tijd en aan­dacht hebben voor de wereld om hen heen en best in de gaten hebben dat we samen verant­woor­de­lijk zijn voor het behoud van de schep­ping.

Hans Bruijn­zeels
Bege­lei­der vormsel­groep Nieuw-Vennep / Hoofd­dorp

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose