Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus Franciscus kondigt extra ‘Heilig Jaar’ aan

gepubliceerd: zaterdag, 14 maart 2015

Op vrij­dag 13 maart 2015 in de Sint Pieter in Rome kon­digde paus Fran­cis­cus een buiten­ge­woon heilig jaar aan dat op 8 de­cem­ber 2015 zal beginnen en op het feest van Christus Koning, 20 no­vem­ber 2016, zal wor­den af­ge­slo­ten.

Extra Heilig JaarDe bedoeling van het Heilig jaar van de Godde­lijke Barm­har­tig­heid is een extra geeste­lijke toegang te openen naar Gods barm­har­tig­heid. Het heilig jaar is een uit­no­di­ging aan allen om terug te keren naar Gods barm­har­tig­heid, te biechten en de bijzon­dere aflaat van het heilig jaar te ver­krijgen. De ont­moe­ting met Gods barm­har­tig­heid zal in ieder mens de deugd van barm­har­tig­heid ver­ster­ken.

Vijf­tig jaar na de afslui­ting van het tweede Vati­caans concilie

Op 8 de­cem­ber zal het vijf­tig jaar gele­den zijn dat het tweede Vati­caans concilie werd afge­sloten. Op die dag zal de heilige deur - een van de toegangs­deuren tot de basiliek, de poort die normaal dicht­ge­met­seld is - door de paus wor­den geopend, een plech­tig­heid die door de paus of een af­ge­zant wordt herhaald met een heilige deur in de andere drie grote basilieken (H. Paulus buiten de muren, H. Maria de meer­dere [Maria maggiore] en de St. Jan van Lateranen.

24 uur voor de Heer

De paus deed de aankon­di­ging tij­dens de preek bij de boete­vie­ring waar­mee de paus de ‘24 uur voor de Heer’ opende: tij­dens deze 24 uur zal er overal in de wereld aan­bid­ding zijn en wor­den de gelo­vi­gen opge­roepen het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning (de biecht) te ont­van­gen.

Meer in­for­ma­tie op News.va

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose