Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

24 uur voor de Heer - 13/14 maart 2015

Aanbeveling Pauselijke Raad voor Nieuwe Evangelisatie

gepubliceerd: woensdag, 4 maart 2015
24 uur voor de Heer - 13/14 maart 2015Extra aan­dacht voor God. Dat is het doel van de actie ‘24 uur voor de Heer’, die op vrij­dag 13 en zater­dag 14 maart we­reld­wijd wordt gehou­den. Kerken wordt gevraagd 24 uur lang hun deuren open te zetten zodat mensen kunnen binnen komen voor aanbid­ding en desgewenst kunnen biechten.

Het ini­tia­tief ‘24 hours for the Lord’ is een ini­tia­tief van de Pau­se­lijke Raad voor de Nieuwe Evangeli­sa­tie. Met aanbeveling van paus Fran­cis­cus zijn alle pa­ro­chies en gelo­vi­gen in de hele wereld uit­ge­no­digd om aan deze actie deel te nemen. Ook de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie nodigt pa­ro­chies en gelo­vi­gen uit om waar moge­lijk mee te doen.

Het is de tweede keer dat deze actie wordt gehou­den. Het thema van ‘24 uur voor de Heer’ luidt dit jaar ‘God is rijk aan barm­har­tig­heid’ (Ef. 2:4). Kerken die mee willen doen zijn uit­ge­no­digd om 24 uur open te zijn en gelegen­heid te bie­den tot aanbid­ding en het ont­van­gen van het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning. De 24 uurs-actie kan zater­dag de 14e wor­den af­ge­slo­ten met een Eucha­ris­tie­vie­ring.

(bron: rkkerk.nl)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose