Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Elf nieuwe priesterstudenten

gepubliceerd: woensdag, 9 september 2009
Het groot­semi­narie De Tilten­berg begint het studie­jaar met elf nieuwe stu­den­ten. Van vier nieuwe stu­den­ten zijn er drie part-time; twee anderen die eer­der part-time waren be­gon­nen, zijn naar De Tilten­berg geko­men en wor­den "full-time". Van het Re­demp­to­ris-Mater­semi­narie in Nieuwe Niedorp beginnen drie se­mi­na­risten - na de taal­cur­sus - met de studie; twee Bene­dic­tijnen van Egmond gaan even­eens de pries­ter­oplei­ding volgen en tenslotte zijn er twee pre-se­mi­na­risten bij­ge­ko­men, waar­van er ้้n intern is, in een propedeu­tische fase. Aan het Sint Boni­fa­tius-instituut zijn daar­naast nog enkele stu­den­ten inge­schre­ven die zich ori๋nteren op hun roe­ping.

Alles bijeen telt het Groot-semi­na­rie nu 19 se­mi­na­risten en drie pre-se­mi­na­risten. Van hen zijn er 16 inwonend. Vier kan­di­da­ten zijn voor het bisdom Gro­nin­gen, ้้n voor het bisdom Rotter­dam. In het Re­demp­to­ris Mater-semi­na­rie voor kan­di­da­ten die de neo-catechumenale weg volgen zijn twin­tig se­mi­na­risten. Met de beide Bene­dic­tijnen erbij zijn er 41 stu­den­ten en drie pre-se­mi­na­risten. In sep­tem­ber komen daar nog enkele kan­di­da­ten voor Re­demp­to­ris Mater bij die de taalstudie gaan beginnen.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose