Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Start van de Veertigdagentijd in de Kathedraal

Brits gastkoor op zaterdagavond

gepubliceerd: woensdag, 18 februari 2015

Askruisje

AskruisjeOp Aswoens­dag, woens­dag 18 februari 2015 is er om 19.30 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal. Op deze dag wordt het askruisje opgelegd. De palm­tak­jes die met Palm­pasen vorig jaar achter de kruis­beel­den waren gestoken, zijn verbrand tot as. Met deze as tekent de pries­ter een kruis op de voorhoof­den van de gelo­vi­gen waarbij hij de woor­den spreekt: “Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren” of: “Bekeert u en gelooft in het evan­ge­lie”.

Gast­koor zater­dag 20 februari

Op deze avond opent het St. Andrew’s Ca­the­dral Choir uit Aberdeen het eerste weekend van de Veer­tigda­ten­tijd in de ka­the­draal van Haar­lem. Zij ver­zorgen de avond­mis om 19.00 uur en geven aan­slui­tend een klein concert van ongeveer 20 minuten.    

Eerste Zondag van de Veer­tig­da­gen­tijd 21 februari

Traditie­ge­trouw celebreert de Bis­schop altijd op de Eerste Zondag van de Veer­tig­da­gen­tijd in de Ka­the­draal. Mgr. Jos Punt zal daarom zon­dag de hoofd­cele­brant zijn. Het volle­dige Ka­the­drale Koor zal de vie­ring muzikaal ver­zorgen met o.a. de Missa Quatro Voci van Claudio Monteverdi, het Angelus suis van Rhein­ber­ger en het Solus ad victima van Leighton. Deze vie­ring begint om 10.00 uur.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose