Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vastenboodschap paus Franciscus

gepubliceerd: woensdag, 18 februari 2015

Paus Fran­cis­cus heeft op het Feest van de heilige Fran­cis­cus van Assisi, 4 ok­to­ber 2014, een speciale Vasten­bood­schap uit­ge­bracht met als titel: “Weest moe­dig van hart”. Op de web­si­te Rkdo­cu­menten.nl staat de Neder­landse vertaling van deze bood­schap.

"Weest moe­dig van hart" (James. 5,8)

Vastenboodschap: Weest moedig van Hart“De Vasten is voor de Kerk, de gemeen­schappen en elke gelo­vi­ge een tijd van vernieu­wing. Maar vooral een “tijd van genade”. God vraagt ons niets dat Hij ons vooraf niet heeft gegeven: “Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft lief­gehad”. We laten Hem niet onver­schillig. Hij draagt ieder van ons in Zijn hart, kent ons bij onze naam, draagt zorg voor ons en gaat naar ons op zoek als wij Hem in de steek laten. Ieder van ons belangt Hem aan; Zijn liefde belet Hem onver­schillig te zijn voor wat ons over­komt. Maar wanneer het ons goed gaat en wij ons niet generen, gebeurt het dat wij vergeten aan de anderen te denken (wat God de Vader nooit doet), geen in­te­res­se meer hebben voor hun problemen, hun leed en het onrecht dat hen treft ... Dan vervalt ons hart in onver­schil­lig­heid: wanneer het mij betrekke­lijk goed gaat en alles lukt, vergeet ik degenen met wie het niet goed gaat. Deze egoïstische, onver­schillige hou­ding heeft vandaag een we­reld­wijde dimensie gekregen, zodat wij kunnen spreken over een mondiali­sering van de onver­schillig­heid. Het gaat om een onbehagen waaraan wij als christen het hoofd moeten bie­den.”

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose