Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vastenaktie campagneproject Sri Lanka

Documentaire - dinsdag 17 februari - NPO2 - 16.35 uur

gepubliceerd: donderdag, 12 februari 2015
Vastenaktie 2015

Vastenaktie 2015

Vastenaktie 2015Vastenaktie 2015

Achter de mooie zandstran­den, de exo­tische tempels en de prach­tige lotus­bloemen van Sri Lanka gaat een schrijnende wer­ke­lijk­heid schuil. De theeplukkers op de we­reld­be­roemde thee­plantages lei­den een moei­lijk, vaak uit­zichtloos bestaan, dat grenst aan slavernij.

Dit jaar staan zij centraal in de Vastenaktie-campagne. De RKK zendt dins­dag­mid­dag 17 februari een do­cu­mentaire uit die Vastenaktie liet maken over het leven op de thee­plantages.

Sri Lanka

Sri Lanka profileert zich graag als een toe­ristenparadijs, maar ‘de Parel van het Oosten’ heeft ook een verborgen kant. In deze reportage nemen we de kijker mee naar het binnenland, naar het bisdom Kandy, waar bittere armoede heerst en waar de sporen van de ja­ren­lan­ge bur­ger­oor­log nog lang niet uitgewist zijn.

Thee­plantages

Op de thee­plantages wordt keihard gewerkt, tegen beschamend lage lonen. De theeplukkers wonen in kleine, armoe­dige huisjes en hutten. Ze verdienen niet genoeg geld om hun kin­de­ren te eten te geven, laat staan om zelf thee te kunnen kopen. Tegen beter weten in trekken veel vrouwen naar het Midden-Oosten om er als huishoudster geld te verdienen. Kin­de­ren blijven moe­derloos achter, vaders raken stuurloos en zoeken hun heil in de fles en de moe­ders wor­den in het bui­ten­land uitgebuit en vaak mis­handeld. Er heerst bovendien nog steeds veel angst en onbegrip tussen de Singalezen en de Tamils, de twee bevol­kings­groepen die 26 jaar lang in een bloe­dige bur­ger­oor­log verwikkeld waren.

SETIK

Er is veel werk aan de winkel en daarom volgen we de mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers van SETIK, een katho­lie­ke organi­sa­tie die de mensen in Sri Lanka helpt een mens­waar­dig bestaan op te bouwen. Dit jaar steunt Vastenaktie SETIK. U leest er meer over op de web­si­te: www.vastenaktie.nl

Prak­tisch

  • Do­cu­mentaire over het leven van de theeplukkers in Sri Lanka
  • Dins­dag 17 februari 2015
  • 16.35 uur
  • Tele­vi­sie­ka­naal NPO2
  • Vanaf ongeveer 17.30 uur is de uitzen­ding terug te zien via katho­liekne­derlandtv.rkk.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose