Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Muzikale viering van het bisdomjubileum

gepubliceerd: woensdag, 23 september 2009
Het 450-jarig bestaan van het rooms-katho­lie­ke bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wordt op zater­dag 3 ok­to­ber a.s. muzikaal gevierd. Om 15.00 uur is er een pontificale eucha­ris­tie­vie­ring waarin bis­schop J.M. Punt de hoofd­cele­brant zal zijn. Tijdens deze plech­tig­heid zal voor het eerst de Nicolaasmis van Jan Valkes­tijn wor­den uitge­voerd door een gelegen­heids­koor van ruim 250 koorle­den uit hele bisdom. Daar­naast hebben nog 100 koorle­den zich opge­ge­ven om de samenzang te onder­steunen.

Het grote Wil­li­brordorgel zal wor­den bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair organist van de ka­the­draal, en Mark Heerink zal de koorzang be­ge­lei­den op het transeptorgel. Tevens zal mee­ge­werkt wor­den door een koperkwartet. Het geheel zal onder lei­ding staan van Bert Stolwijk, dio­ce­saan mede­wer­ker voor li­tur­gische muziek.

Ieder is welkom om deze eucha­ris­tie­vie­ring bij te wonen. Wie goed mee wil zingen met de samenzang wordt ver­zocht om de generale repe­ti­tie bij te wonen die om 13.30 uur begint. De ka­the­draal is gelegen aan de Leidse­vaart, maar de ingang is aan het Bis­schop Bottemanne­plein.

Ook op zon­dag 4 ok­to­ber is het feest in de ka­the­draal, want dan wordt de patroon Sint Bavo her­dacht. De pontificale eucha­ris­tie­vie­ring, waaraan het Ka­the­drale Koor zal mee­werken, wordt vanaf 10.00 uur recht­streeks uitgezon­den op Neder­land 2.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose