Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

HOOP Award Impulsdag

Zaterdag 28 februari in de Mozes en Aäronkerk Amsterdam

gepubliceerd: dinsdag, 10 februari 2015

HOOP Award ImpulsdagTijdens het KJD Festival 2014 werd voor de aller­eerste keer de HOOP Award uit­gereikt aan het ini­tia­tief dat in het afgelopen jaar op de meest hoop­volle en in­spi­re­rende manier han­den en voeten gaf aan jon­ge­ren­pas­to­raat. De prach­tige ring ging naar Young Seven, jon­ge­ren­pas­to­raat in de Kop van Noord-Holland. Op het ko­men­de KJD Festival (6 en 7 juni 2015) wordt de prijs doorge­ge­ven aan een nieuwe win­naar.

Op de HOOP Award impuls­dag op 28 februari nodigen we ie­der­een uit die jon­ge­ren­pas­to­raat een warm hart toedraagt voor ont­moe­ting, ver­die­ping en gesprek rond dat wat hoop­vol is voor de jonge Kerk in Neder­land. Naast in­for­ma­tie over wat Young Seven tot win­naar maakte, zijn er ook diverse sprekers en inlei­dingen. Een dag dus die je eigen­lijk gewoon niet mag missen: opla­den, ideeën opdoen en uit­wis­se­ling. Alle ingrediënten die nodig zijn voor een bij­zon­dere dag.

Zater­dag 28 februari 2015

Huis van Sant’ Egidio, Waterloo­plein 205
1011 PG Am­ster­dam
(naast de Mozes en Aaron­kerk)

Pro­gram­ma (onder voorbehoud)

11.00 uur: ope­ning
11.15 uur: pre­sen­ta­tie Young Seven
12.00 uur: re­flec­tie op succes­vol jon­ge­ren­werk in de kerk door Miranda Klaver
12.30 uur: lunch en ont­moe­ting
13.00 uur: drie parallel­pro­gramma’s
15.00 uur: afron­ding met een afsluitend gebeds­mo­ment en een fees­te­lij­ke borrel

Parallel­pro­gramma’s

  • Op naar een geslaagde WJD in 2016
  • Katho­liek zijn en sociaal han­de­len
  • Ont­moe­ting van jon­ge­ren­plat­formle­den uit ver­schil­lende bis­dom­men

Kosten

Deelname is gratis, een vrij­wil­lige bijdrage in de kosten bij vertrek wordt op prijs gesteld.

Aanmel­den

Kan op twee manieren:

  1. Je hebt deze uit­no­di­ging ont­van­gen van iemand die hoopt en vindt dat jij erbij moet zijn op de 28e. Geef aan hem of haar door dat je komt en hij of zij zal het dan aan de organi­sa­tie door­ge­ven.
  2. Je hebt deze uit­no­di­ging gelezen op facebook of een web­si­te: stuur dan een mail naar aanmel­den@jongkatho­liek.nl en vermeld daarin naast je naam en je adresge­ge­vens ook een tele­foon­num­mer en op welke wijze je betrokken bent bij het jon­ge­ren­pas­to­raat.

Hoe kom ik bij de locatie?

We raden je sterk aan om met het open­baar ver­voer te komen. Het mak­ke­lijkste is het dan om vanaf Am­ster­dam Centraal de metro te nemen. Je stapt dan uit op het Waterloo­plein.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose