Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

HOOP Award Impulsdag

Zaterdag 28 februari in de Mozes en Aäronkerk Amsterdam

gepubliceerd: dinsdag, 10 februari 2015

HOOP Award ImpulsdagTijdens het KJD Festival 2014 werd voor de aller­eerste keer de HOOP Award uit­gereikt aan het ini­tia­tief dat in het afgelopen jaar op de meest hoop­volle en in­spi­re­rende manier han­den en voeten gaf aan jon­ge­ren­pas­to­raat. De prach­tige ring ging naar Young Seven, jon­ge­ren­pas­to­raat in de Kop van Noord-Holland. Op het ko­men­de KJD Festival (6 en 7 juni 2015) wordt de prijs doorge­ge­ven aan een nieuwe win­naar.

Op de HOOP Award impuls­dag op 28 februari nodigen we ie­der­een uit die jon­ge­ren­pas­to­raat een warm hart toedraagt voor ont­moe­ting, ver­die­ping en gesprek rond dat wat hoop­vol is voor de jonge Kerk in Neder­land. Naast in­for­ma­tie over wat Young Seven tot win­naar maakte, zijn er ook diverse sprekers en inlei­dingen. Een dag dus die je eigen­lijk gewoon niet mag missen: opla­den, ideeën opdoen en uit­wis­se­ling. Alle ingrediënten die nodig zijn voor een bij­zon­dere dag.

Zater­dag 28 februari 2015

Huis van Sant’ Egidio, Waterloo­plein 205
1011 PG Am­ster­dam
(naast de Mozes en Aaron­kerk)

Pro­gram­ma (onder voorbehoud)

11.00 uur: ope­ning
11.15 uur: pre­sen­ta­tie Young Seven
12.00 uur: re­flec­tie op succes­vol jon­ge­ren­werk in de kerk door Miranda Klaver
12.30 uur: lunch en ont­moe­ting
13.00 uur: drie parallel­pro­gramma’s
15.00 uur: afron­ding met een afsluitend gebeds­mo­ment en een fees­te­lij­ke borrel

Parallel­pro­gramma’s

  • Op naar een geslaagde WJD in 2016
  • Katho­liek zijn en sociaal han­de­len
  • Ont­moe­ting van jon­ge­ren­plat­formle­den uit ver­schil­lende bis­dom­men

Kosten

Deelname is gratis, een vrij­wil­lige bijdrage in de kosten bij vertrek wordt op prijs gesteld.

Aanmel­den

Kan op twee manieren:

  1. Je hebt deze uit­no­di­ging ont­van­gen van iemand die hoopt en vindt dat jij erbij moet zijn op de 28e. Geef aan hem of haar door dat je komt en hij of zij zal het dan aan de organi­sa­tie door­ge­ven.
  2. Je hebt deze uit­no­di­ging gelezen op facebook of een web­si­te: stuur dan een mail naar aanmel­den@jongkatho­liek.nl en vermeld daarin naast je naam en je adresge­ge­vens ook een tele­foon­num­mer en op welke wijze je betrokken bent bij het jon­ge­ren­pas­to­raat.

Hoe kom ik bij de locatie?

We raden je sterk aan om met het open­baar ver­voer te komen. Het mak­ke­lijkste is het dan om vanaf Am­ster­dam Centraal de metro te nemen. Je stapt dan uit op het Waterloo­plein.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose