Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Open Dag Koorschool St. Bavo

Zaterdag 14 maart vanaf 13.30 uur

gepubliceerd: donderdag, 5 februari 2015

Op zater­dag 14 maart houdt de Koor­school St. Bavo een Open Dag. Kin­de­ren die nu in groep 4 zitten zijn van harte welkom om met hun ouders te komen kijken.

Open Dag Koorschool St. Bavo HaarlemDe Koor­school is een kleine, bij­zon­dere basis­school voor kin­de­ren vanaf groep 5. Naast de gewone schoolvakken wordt er dage­lijks veel aan­dacht besteed aan de zang- en muziek­oplei­ding van de leer­lin­gen, in de vorm van stem­vor­ming, solfège, algemene muziekleer en repertoirestudie.

Vanaf groep 6 maken zij deel uit van het Ka­the­drale Koor St. Bavo. Naast zingen in de ka­the­draal, tre­den de kin­de­ren ook veel op bij andere concerten, nemen cd’s op en gaan op tournee naar het bui­ten­land.

Vanaf 13:30 uur gaat de poort aan de Wester­gracht 61 open en krijgen alle belang­stel­lende ouders en kin­de­ren een rond­lei­ding door de school. Hierbij is veel tijd voor vragen aan leer­krachten, ouders en leer­lin­gen. Ook zullen de kin­de­ren optre­dens ver­zorgen en kunnen de bezoekers zien hoe zo’n muziekles er in de praktijk uit ziet.

Er is gebleken dat scholen met veel muziekles lan­de­lijk iets hogere scores halen. Op de Koor­school wor­den kin­de­ren aan diverse kanten uitgedaagd: op cogni­tief gebied in de klas en op muzikaal gebied tij­dens de mu­ziek­les­sen. De uit­stroomre­sul­taten liggen iets boven het lan­de­lijk ge­mid­del­de.

Om 15:00 uur ver­trek­ken we vanuit de Koor­school naar de ka­the­draal aan de over­kant en wordt de Open Dag af­ge­slo­ten met een mini­con­cert in ver­schil­lende koorsamen­stel­lingen vanaf 15:15 uur. Ie­der­een is welkom bij dit concert en de toegang is gratis.

Pro­gram­ma

13.30 uur In­for­ma­tie over het onder­wijs en hoe de muzikale oplei­ding van de kin­de­ren eruit ziet. Rond­lei­ding door het school­ge­bouw door leer­lin­gen van groep 8.
15.00 uur Naar de ka­the­draal, aan de over­kant
15.15 uur Klein concert waarin de hui­dige koor­school­leer­lingen laten horen hoe hun muziek klinkt op de plek waar ze regel­ma­tig optre­den.
15.45 uur Einde

Details

  • Zater­dag 14 maart 2015
  • 13.30 uur - Wester­gracht 61
  • 15.00 uur – naar Ka­the­draal St. Bavo – 15.15 concert
  • Koor­school St. Bavo, Wester­gracht 61, Haar­lem
  • Download de flyer (PDF)
  • www.koor­schoolhaarlem.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose