Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

H. Nicolaas Amsterdam parochie van het jaar

gepubliceerd: zondag, 1 februari 2015

Tijdens de jaar­lijkse pa­ro­chie­dag van het RKK in Hilversum is de H. Nicolaas­pa­ro­chie in de bin­nen­stad van Am­ster­dam verkozen tot pa­ro­chie van het jaar. Antoine Bodar overhan­digde de prijs, een bronzen Christoffel­beeld, aan kape­laan Jim Schil­der van de basiliek. Het thema was dit jaar: ‘Klooster­spi­ri­tua­li­teit in de pa­ro­chie’.

foto: Wim Koopman
Nicolaasbasiliek
De Am­ster­damse Nicolaas­basi­liek

Naast de Am­ster­damse basiliek waren de Karmel­paro­chie in Boxmeer en de Haagse Sint Jacobus­kerk in de Park­straat geno­mi­neerd. De Nicolaas­basiliek kent sinds 1974 een bid­dende li­tur­gie die wordt ge­ken­merkt door ver­schil­lende klooster­ach­tige ele­menten: rust en stilte in de kerk, gezongen psalemen uit het abdij­boek met psalmen ver­taald door Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde. Deze psalmen zijn getoonzet en wor­den in de meeste Neder­landse abdijen gebruikt. Daar­naast kent de basiliek een Evensong op zater­dag­avond en zon­dags­vespers, die op meester­lijke wijze wor­den uitge­voerd door onder meer de capella sancti Nicolaii onder lei­ding van Michael Hedley.

De Am­ster­damse basiliek, die over­dag geopend is, vormt voor velen een rust­punt in het drukke Am­ster­damse stadsgewoel.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de pa­ro­chie van de Am­ster­damse bin­nen­stad en de basiliek van de H. Nicolaas en we hopen van harte dat velen de weg ernaartoe mogen blijven vin­den om daar even van de klooster­lijke rust te kunnen genieten aan de voeten van de Heer.

(tekst: Arsacal.nl
 foto’s uit­rei­king: Roland Enthoven / Hoofd Com­mu­ni­ca­tie Aarts­bis­dom Utrecht)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose