Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

25e WereldjongerenDAG

Jubileumjaar WereldjongerenDAG wordt in hemelse sferen gevierd in Almere!

gepubliceerd: woensdag, 10 februari 2010
Op zon­dag 28 maart 2010 wordt we­reld­wijd voor de 25e keer de Wereld­jon­ge­renDAG gevierd. In de Neder­landse bis­dom­men wordt deze dag ook gevierd, zo ook in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Dit jaar gaat deze ‘hemelse’ dag plaats­vin­den in het oosten van ons Bisdom en wel in Almere!

Jon­ge­ren uit het hele bisdom wor­den uit­ge­no­digd om deze dag samen te vieren. De dag begint met een fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring waarin mgr. Van Burg­ste­den (jon­ge­ren­bis­schop) zal voor­gaan. Jon­ge­ren­koor Luminoso uit Almere zal de vie­ring muzikaal onder­steunen. Alles staat deze dag in het teken van het thema ‘Hemel op Aarde’, zowel de vie­ring als het af­wis­se­lende mid­dag­pro­gramma. Er zullen ver­schil­lende work­shops wor­den geor­ga­ni­seerd, je kunt zo wel actief, crea­tief en ver­die­pend aan de slag. Zo kun je een eigen vlie­ger maken en hem oplaten bij het Weer­wa­ter in Almere of in gesprek gaan met onze jon­ge­ren­bis­schop rond het thema van deze dag. Ook is er in de aanloop naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen een speciale quiz, genaamd: Ik houd van Spanje! Er is dus genoeg keuze om jezelf in ‘hemelse sferen’ te wanen! Deze dag wordt af­ge­slo­ten met een gezellig diner.

De Wereld­jon­ge­renDAG krijgt dit jaar een Spaans tintje mee. De Wereld­jon­ge­renDAG zal name­lijk ook de aftrap zijn van de voor­be­rei­ding naar de inter­na­tio­nale Wereld­jon­ge­ren­da­gen te Madrid in 2011. Kom daarom ook zeker als je in 2011 hoopt deel te nemen aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Madrid!

Ontstaan

De eerste Wereld­jon­ge­renDAG was in 1984. Paus Johannes Paulus II nodigde jon­ge­ren uit de hele wereld uit om op Palm­zon­dag naar Rome te komen, om deze bij­zon­dere dag samen te vieren. Dit ini­tia­tief sloeg aan en sindsdien gebeurt dit ieder jaar. Eens in de twee à drie jaar wordt de Wereld­jon­ge­renDAG inter­na­tio­naal groots gevierd (Wereld­jon­ge­ren­da­gen genoemd) en trekt dan vele hon­derd­dui­zen­den jon­ge­ren. In de zomer van 2008 gingen 700 Neder­landse jon­ge­ren naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Sydney (Australië). In de tussen­ge­le­gen jaren wordt de Wereld­jon­ge­renDAG (door het Jon­ge­ren­plat­form) gewoon gezellig in ons eigen bisdom geor­ga­ni­seerd!

In­for­ma­tie

Datum: 28 maart 2010, van 14.00 tot 20.15 uur, toegang € 5.
Locatie: R.K. Pa­ro­chie Sint Martinus (geves­tigd in het  oecu­me­nisch kerk­cen­trum De Lichtboog), Klokkelui­der­straat 10 te Almere.

Meer info, gratis posters en aanmel­den: www.jong­bis­domhaarlem.nl of 023-5112635

De 25e Wereld­jon­ge­renDAG wordt geor­ga­ni­seerd door het Jon­ge­ren­plat­form.

Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose