Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vacatures bij Jong Katholiek voor WJD en KJD

gepubliceerd: vrijdag, 16 januari 2015

Twee vacatures: projectleider WJD 2016 en projectleider KJD 2015Ben je op zoek naar werk en heb je zin om je han­den uit de mouwen te steken voor de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag of de Wereld­jon­ge­ren­da­gen? Dan is dit je kans. Jong Katho­liek heeft maar liefst twee vacatures voor en­thou­siaste project­lei­ders.

Project­lei­der Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2016

In 2016 vin­den van 25 juli t/m 1 au­gus­tus in Krakau, Polen de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) plaats. Naar schat­ting enkele miljoenen jon­ge­ren van over de hele wereld zullen zich daar verzamelen in ant­woord op de uit­no­di­ging van paus Fran­cis­cus. Ook vanuit Neder­land zullen vele jon­ge­ren deel­ne­men. Om deze deelname in goede banen te lei­den or­ga­ni­se­ren de zeven bis­dom­men diverse reizen naar Krakau, met een daarbij behorend voor­pro­gramma. De bis­dom­men werken daar­naast samen op lan­de­lijk niveau op het gebied van com­mu­ni­ca­tie, het Neder­landse pro­gram­ma in Krakau zelf en voor­zie­ningen op het gebied van huis­ves­ting, medische voor­zie­ningen en vor­ming van vrij­wil­lige reis­lei­ders.

Jong Katho­liek, onder­deel van het SRKK (Se­cre­ta­riaat van het RK Kerk­ge­noot­schap) is op zoek naar een project­lei­der (m/v) die lei­ding kan geven aan deze lan­de­lijke samen­wer­king. De volgende taken komen daarbij in beeld:

  • Het uit­werken en rea­li­se­ren van een lan­de­lijke pro­mo­tie­cam­pagne
  • Het werven van vrij­wil­li­gers voor lan­de­lijke taken
  • Het met deze vrij­wil­li­gers uit­werken en rea­li­se­ren van een Neder­lands pro­gram­ma in Krakau zelf
  • Het samen met een pro­fes­sio­nele touroperator uit­werken en uit­voeren van een logis­tiek draai­boek, medische voor­zie­ningen, huis­ves­ting, voor­zie­ningen voor deel­ne­mers met fysieke beper­kingen, calami­teiten­plannen etc.

Download hier de vacature project­lei­der WJD in PDF

Project­lei­der Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag 2015

Al meer dan 35 jaar vindt er jaar­lijks een lan­de­lijke Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD) plaats. De laatste 9 jaar gebeurt dit onder de verant­woor­de­lijk­heid van de Neder­landse bis­schop­pen. De laatste editie was de eerste die in de open lucht als festival werd geor­ga­ni­seerd. Ook in 2015 is een nieuw festival voor­zien, dat zal plaats­vin­den in het weekend van 6 en 7 juni op het terrein van de abdij Marien­kroon in Nieuwkuijk bij Den Bosch.

Jong Katho­liek, onder­deel van het SRKK (Se­cre­ta­riaat van het RK Kerk­ge­noot­schap) is op zoek naar een project­lei­der (m/v) die verant­woor­de­lijk wordt voor de reali­sa­tie van dit festival. Daarbij komen de volgende taken in beeld:

  • Het uit­werken en rea­li­se­ren van het festival pro­gram­ma (inhou­de­lijk en muzikaal)
  • Het opzetten van de logis­tieke organi­sa­tie (podia, tenten, stroom­voor­zie­ningen, beveili­ging , transport etc.)
  • Het werven en aansturen van vrij­wil­li­gers in de voor­be­rei­ding en tij­dens het festival zelf
  • Het opzetten en uit­voeren van een lan­de­lijke pro­mo­tie­cam­pagne
  • Het samen met vrij­wil­li­gers werven van donateurs, via een giften­cam­pagne
  • Het samen met vrij­wil­li­gers werven van standh­ou­ders voor de in­for­ma­tie­markt tij­dens het festival

Download hier de vacature Project­lei­der KJD in PDF

Reageer snel!

Reageer snel, want de eerste selectie vindt al plaats op 26 januari.
Sollici­ta­tie­brie­ven dienen dan bij ons binnen te zijn.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose