Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuw overzicht van kerken en parochies

gepubliceerd: vrijdag, 19 december 2014

Overzicht van parochiesDe pagina met adressen op deze web­si­te hebben we uitge­breid met alle kerken in ons bisdom. Dit levert een mooi plaatje op dat meer weg heeft van een spel­den­kussen dan van een land­kaart. Via dit kaartje is het nu nóg een­vou­diger om de web­si­te en de vie­rin­gen te vin­den die horen bij een kerk.

De paarse pinnetjes staan voor kerken; gele en groene voor overige bisdom-adressen. Door op een pin te klikken verschijnt een tekst­ballon met naam, adres, tele­foon­nummer en eventueel web­si­te.

Hoewel we met zorg de gegevens hebben inge­voerd, is niets men­se­lijk ons vreemd en verzoeken wij u nadruk­kelijk mel­ding te maken van eventuele correcties en/of aan­vul­lingen.

Google Maps

Voor het over­zicht maken we gebruik van Google Maps. Deze service biedt uit­ge­breide moge­lijk­heden om over de kaart te navi­geren:

  • Klik en hou de knop ingedrukt op een plek zon­der pin om de kaart te verschuiven.
  • Gebruik het muis­wieltje om in en uit te zoomen. Of gebruik de zoom­knoppen rechts-onder.
  • Door op het icoontje links-boven te klikken, verschijnt een lijst van kerken. Helaas is de volgorde niet aan te passen en wordt zij bepaald door de volgorde van invoeren. Door te klikken op de onderste balk van het uitgeklapte lijstje, kunt u het lijstje ook weer inklappen.
  • Door op het icoontje links-onder te klikken, kunt u wisselen tussen weergave van een land­kaart en een satelliet­foto.
  • Rechts in de bovenbalk staan icoontjes voor Delen en het ver­gro­ten van de kaart over het hele scherm.

Menu en knop

U vindt het pa­ro­chie-over­zicht onder menu Bisdom, menu-optie Adressen. Voor het gemak hebben we ook een knop “Pa­ro­chies” toe­ge­voegd in de linker marge, op de plaats waar de link naar het vie­rin­gen­over­zicht stond.

Zoek­paro­chie.nl

Als u de pa­ro­chie zoekt die hoort bij een adres, kunt u gebruikmaken van de speciale web­si­te van de R.K. Leden­ad­mi­ni­stra­tie www.zoek­paro­chie.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose