Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uniek concert l’Orchestre pour la Paix

Zaterdag 6 december in de Vredeskerk te Amsterdam

gepubliceerd: dinsdag, 2 december 2014

Na een concert in Den Haag (op 4 de­cem­ber 2014 in de Klooster­kerk) komt het befaamde orkest l ’Orchestre pour la Paix op zater­dag 6 de­cem­ber naar Am­ster­dam voor een uniek concert in de Vredes­kerk. Het concert is tevens een waar­dige afslui­ting van het jubileum­jaar van de Vredes­kerk, die in 2014 zijn 90-jarig bestaan viert.

L’Orchestre pour la Paix

l’Orchestre pour la PaixL’Orchestre pour la Paix - Het Orkest voor de Vrede komt uit het Midden-Oosten bestaat uit Joden, Chris­te­nen, Moslims en niet- of anders­ge­lo­vigen - allen beroepsmusici.

Miguel Angel Estrella, een bekend Argen­tijns pianist, ont­wik­kelde het concept voor een derge­lijk vredesorkest al vanaf 1988. De ambitie van het orkest is om de vriend­schap tussen lan­den, culturen en religies te ver­ster­ken en die met elkaar te verbin­den. De Egyp­tische concert­mees­ter Nader Abbassi is de dirigent van het orkest voor de vrede. Het ini­tia­tief wordt onder­steund door een aantal personen en organi­sa­ties, waar­on­der de Vredes­kerk, de Ge­meen­te Am­ster­dam, de Ambassade van Frank­rijk in Neder­land en het Consulaat-Generaal van Frank­rijk te Am­ster­dam, alsmede diverse vereni­gingen.

Op het pro­gram­ma

Tijdens het concert in Am­ster­dam wor­den stukken ten gehore gebracht van Mozart (de Noce de Figaro), Bach (Largo uit piano­con­cert in F mineur) en Mendelssohn (symphonie 4 “italienne”). Twee vocale solisten uit Egypte en Israël tre­den op en tij­dens het piano­con­cert speelt Miguel Angel Estrella zelf de hoofdrol.

Na de concerten in Neder­land gaat het ensemble naar Parijs voor een optre­den bij UNESCO.

Details

datum: zater­dag 6 de­cem­ber
tijd: 15.00 uur
deuren open: 14.00 uur
plaats: Vredes­kerk, Pijnacker­straat 9, 1072 JS Am­ster­dam, nabij de Ferdinand Bolstraat
kaarten: € 20
€ 15 voor stu­den­ten, jon­ge­ren onder de 18 jaar en 65-plussers
reserveren per e-mail: concertdelaPaix@gmail.com
e.m.visser@planet.nl (mw. Elly Visser, pa­ro­chie­secre­taris van de Vredes­kerk)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose