Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Punt bezoekt vluchtelingen

gepubliceerd: donderdag, 27 november 2014

Mgr. Punt bezoekt vluchtelingenMgr. dr. J.M. Punt, Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, bracht woens­dag 26 no­vem­ber een pas­to­raal bezoek aan de vluch­te­lingen, zevenen­twin­tig in getal. Het betreft chris­te­nen uit Ethiopië en Eritrea die enkele weken ver­blij­ven in de gebouwen van de r.k. Heilige Au­gus­ti­nus­paro­chie aan de Kamperfoelieweg in Am­ster­dam-Noord.

Ruim een uur luisterde de Bis­schop aan­dach­tig naar deze uitgeproce­deerde asiel­zoe­kers, die geen kant op kunnen. Zij mogen niet in een ander land asiel aan­vra­gen en het land van her­komst wil hen niet toelaten. De bur­ger­lijke over­heid zet hen op straat. Enkele weken gele­den bepaalde de Raad van Europa dat dit optre­den van de Neder­landse over­heid niet acceptabel is. Ondui­de­lijk is of de rege­ring naar dit oor­deel zal han­de­len.

Kerken in Am­ster­dam vangen deze mensen bij toerbeurt op. Een vermoeiend bestaan voor deze vluch­te­lingen. Zij waren blij met het bis­schop­pe­lijk bezoek, want zij willen hun leven, hun ge­schie­de­nis, hun nood en hun hoop graag delen met zoveel moge­lijk mensen. Mgr. Punt heeft beloofd hun nood en hun vragen te bespreken in de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en ter sprake te brengen in contacten met politici.

Na de intensieve gedachten­wis­se­ling in de grote zaal van het pas­to­raal centrum van De Nieuwe Au­gus­ti­nus, nam het gezel­schap een kijkje in de boven­zaal van de pastorie en in het naast­ge­le­gen scoutin­ge­bouw waar de acht vrouwen en de negen­tien mannen ver­blij­ven. Voordat de Bis­schop het samen­zijn besloot sprak hij een gebed uit en gaf hij de vluch­te­lingen en de aanwe­zige pa­ro­chie­be­stuurs­le­den de bis­schop­pe­lijke zegen.

Pastoor Nico van der Peet

(De foto­se­rie is gemaakt door: Martijn Draaisma)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose