Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Promotiefilmpje tiener-en jongerenprogramma bisdombedevaart

Leeftijd van tienerprogramma aangepast

gepubliceerd: woensdag, 22 oktober 2014

Op de FaceBook-pagina van de bisdom­bede­vaart naar Rome is een pro­mo­tiefilmpje geplaatst van het tiener-en jon­ge­ren­pro­gramma van deze bede­vaart. Het doel van het filmpje is om tieners en jon­ge­ren op een leuke manier uit te nodigen om mee te gaan op deze reis naar Rome in de mei­va­kan­tie van 2015.

Daarbij is de leef­tijd van het tiener­pro­gramma iets verhoogd: van 12 t/m 15 jaar naar 14 t/m 17 jaar. De leef­tijd voor het jon­ge­ren­pro­gramma wordt daar­mee ook verhoogd: dit pro­gram­ma is nu niet voor jon­ge­ren vanaf 16 jaar, maar vanaf 18 jaar.

Tiener- en Jongerenprogramma bisdombedevaart Rome 2015In de mei­va­kan­tie or­ga­ni­seert het bisdom in samen­wer­king met reis­orga­ni­sa­tie VNB een bus­reis (30 april t/m 9 mei 2015) en een vliegreis (2 t/m 7 mei 2015) naar Rome. Het is een reis voor jong en oud! De jon­gere gene­ra­tie wordt dan ook van harte uit­ge­no­digd om mee te gaan.

Apart tiener­pro­gramma

Het tiener­pro­gramma is een apart pro­gram­ma binnen de bisdom­bede­vaart naar Rome. De tieners en hun bege­lei­ders slapen op een eigen locatie (paters Thea­tijnen) in Rome en hebben een eigen pro­gram­ma vol met muziek, sport en spel en het ont­dek­ken van de ‘eeuwige stad’, op een manier die bij hen past. Op bepaalde momenten haken ze aan bij het vol­was­se­nen­pro­gramma van de bede­vaart, met name bij de grote vie­rin­gen en op de zon­dag­mid­dag.

Het tiener­pro­gramma is dus bedoeld voor tieners van 14 t/m 17 jaar. Mochten er toch tieners van 12 en 13 jaar zijn, die zich graag willen aan­slui­ten bij het tiener­pro­gramma, dan is dat ook moge­lijk.

Heeft u vragen over het tiener­pro­gramma, neemt u dan contact op met Matthijs Jansen, tel: 023-511 26 35 (vooral op don­der­dag en vrij­dag), mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Jon­ge­ren­pro­gramma

Het jon­ge­ren­pro­gramma is dus voor jon­ge­ren vanaf 18 jaar t/m 30 jaar. Zij wor­den in principe inge­deeld bij hun regio/pa­ro­chie, maar wijken op bepaalde momenten af van het vol­was­se­nen pro­gram­ma om met elkaar iets te onder­ne­men! Bij­voor­beeld een gezellige avond of een spel in de stad, een eigen ver­die­pend pro­gram­ma of het bezoeken van een bij­zon­dere plek (het graf van Petrus).

Heeft u vragen over het jon­ge­ren­pro­gramma, neemt u dan contact op met Marius van der Knaap, tel: 023-511 26 35 (niet op maan­dag), mvan­derknaap@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Iets voor jou?

Lijkt het je wat om deel te nemen aan het tiener-of jon­ge­ren­pro­gramma of bent u een bezorgde ouder, die graag kennis wilt maken en uw vragen wilt stellen? U kunt na­tuur­lijk altijd de am­bas­sa­deur van de bede­vaart in uw regio bena­de­ren met uw vragen. Daar­naast zijn er de volgende moge­lijk­he­den:

  • Zondag­avond 14 de­cem­ber 2014: Kerst­di­ner voor jon­ge­ren vanaf 16 jaar, te Hilversum, met ook in­for­ma­tie over het jon­ge­ren­pro­gramma van de bisdom­bede­vaart. Voor meer in­for­ma­tie: www.jonge­kerk.nl
  • Zondag 11 januari 2015: Tiener­dag voor tieners van 14 t/m 17 jaar, met ook in­for­ma­tie over het tiener­pro­gramma van de bisdom­bede­vaart.
  • Zater­dag 17 januari 2015: ná de Impuls­dag Geloofsop­bouw in het Juliana­kloos­ter te Heiloo is er van 14 tot 15.30 uur een vragenuurtje over de bisdom­bede­vaart, met name over de pro­gram­ma’s voor tieners, jon­ge­ren en ge­zin­nen.
  • Donder­dag 16 april 2015: Ouder­avond voor ouders van tieners die deel­ne­men aan het tiener­pro­gramma van de bede­vaart in Haar­lem.

Meer in­for­ma­tie

Er is een speciale fol­der be­schik­baar voor tieners en jon­ge­ren die mee willen met de bisdom­bede­vaart naar Rome. Folders kunnen wor­den aan­ge­vraagd via de reis­orga­ni­sa­tie VNB: emke.debruijn@vnbreizen.nl

Kortings­rege­ling

Inschrijven kan tot 1 februari 2015 via www.vnbreizen.nl. De kosten voor de 10-daagse bus­reis zijn € 999 en voor de 6-daagse vliegreis € 839. Voor kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren stu­de­rend t/m 25 jaar is er een speciale kor­tings­rege­ling. Zij betalen € 485 voor de bus­reis en € 325 voor de vliegreis. De kor­ting wordt moge­lijk gemaakt door VNB, het bisdom en de pa­ro­chie.

Filmpje
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose