Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Slotconcert Orgelserie Kathedraal als opmaat naar het Bavofeest

Zaterdag 27 september en het weekend van 4 en 5 oktober 2014

gepubliceerd: woensdag, 24 september 2014

Concert / vol­tooi­ing en start res­tau­ra­tie

Op zater­dag 27 sep­tem­ber a.s. vindt in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo aan de Leidse­vaart te Haar­lem het slot­con­cert plaats van de orgel­se­rie. Organist tij­dens dit slot­con­cert is de eigen Titula­ris van de Ka­the­draal dr. Ton van Eck. Traditie­ge­trouw verleent het Ka­the­drale Koor mede­wer­king aan dit concert. Zij voert o.a. het Requiem van Gabriel Fauré uit. Het concert begint om 15.00 uur en de toegang is gratis. Het Ka­the­drale Koor staat onder lei­ding van Sanne Nieuwen­huij­sen.

Het kathedrale koor tijdens de priesterwijding op 14 juni 2014
Het ka­the­drale koor tij­dens de pries­ter­wij­ding op 14 juni 2014

Dit slot­con­cert mar­keert tevens de vol­tooi­ing van de res­tau­ra­tie van het Hoog­koor.

Het is voorlopig één van de laatste keren dat het grote Wil­li­brordusorgel te horen is. Op 6 ok­to­ber a.s. start name­lijk de volgende fase van de om­vang­rij­ke res­tau­ra­tie van de Ka­the­draal en zal het mid­den­schip volle­dig in de stei­gers staan. Begin de­cem­ber 2015 zal deze fase wor­den afgerond.

Bavo­feest / Bezoek uit Gent

Op zater­dag 4 en zon­dag 5 ok­to­ber a.s. zijn de Bis­schop en de leden van het Ka­the­draal Kapit­tel van Gent in Haar­lem te gast voor de vie­ring van het Bavo­feest.

Op zater­dag zullen de gasten enkele diaconale projecten in Am­ster­dam bezoeken.

Op zon­dag zal Mgr. Luc van Looy, de bis­schop van Gent, hoof­cele­brant zijn in de Hoogmis in de Ka­the­draal van Haar­lem. Ook aan deze vie­ring zal het Ka­the­drale Koor, onder lei­ding van Fons Ziekman, mede­wer­king verlenen en zal o.a. het beroemede Zadok the Priest van Händel klinken.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose