Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Distributiecentrum voedselbanken ingewijd

Voedselopslag in ruime loods in Amsterdam

gepubliceerd: vrijdag, 19 september 2014

Donder­dag 18 sep­tem­ber werd aan de Archangel­kade in Am­ster­dam het distributie­centrum van de voedsel­banken van Am­ster­dam en de wijde regio geopend. Dit gebeurde met een receptie en pro­gram­ma voor vrij­wil­li­gers / mede­wer­kers en donateurs, aan het einde waar­van mgr. Hendriks -na een kort toe­spraakje- het centrum en de mede­wer­kers heb gezegend en ingewijd.

Inwijding distributiecentrum voedselbanken in AmsterdamZo’n 4500 huis­hou­dens in Noord Holland maken gebruik van de Voedsel­bank. Aan de ene kant is het schrijnend dat zoveel mensen aangewezen zijn op deze hulp, aan de andere kant is het gewel­dig dat er zoveel mensen en bedrijven zijn die als vrij­wil­li­ger of donateur of an­ders­zins bij het werk van de voedsel­bank betrokken zijn.

In Am­ster­dam zijn er der­tien voedsel­banken plus veer­tien in de regio die hun voedsel van het distributie­centrum betrekken. Dat centrum is nu gehuisvest - mede dankzij hulp van de ge­meen­te Am­ster­dam, vertegen­woor­digd door de verant­woor­de­lijke weth­ou­der - in een mooie ruime loods, met stellingen en een groot koel­ge­deelte, waar het voedsel kan wor­den opge­slagen. Als bisdom Haar­lem-Aamster­dam hebben we ook een steentje mogen bijdragen.

In het woordje van de bis­schop wer­den de vrij­wil­li­gers bedankt voor hun be­lan­ge­loze inzet, die een gewel­dige hulp is voor veel mensen en een mooi teken in onze maat­schap­pij, dat de kern van het leven niet is “Ik heb recht op geluk en wel meteen”.

De inwij­ding vond plaats na enkele toe­spra­ken onder meer van de voor­zit­ter van de voedsel­bank Den Helder en de voor­zit­ter van de Am­ster­damse Voedsel­bank, de heer Frank Bijden­dijk (links op de foto).

(bron: arsacal.nl)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose