Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Feestelijke herinwijding van de Mozes en Aäronkerk

Zondag 28 september 2014 om 15.00 uur

gepubliceerd: woensdag, 17 september 2014
foto: S. Sepp
Mozes en Aaronkerk (foto: S. Sepp)
Mozes en Aäron­kerk Am­ster­dam

De Ge­meen­schap van Sant’ Egidio Neder­land nodigt u uit voor de kerk­wij­ding van de Mozes en Aäron­kerk op zon­dag 28 sep­tem­ber 2014 om 15.00 uur. Mgr. dr. J.M. Punt zal hoofd­cele­brant zijn in de plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring. Aan­slui­tend is er een receptie in het Huis van Sant’ Egidio.

Voor­taan zal elke zon­dag om 17.00 uur de eucha­ris­tie en elke dins­dag en vrij­dag om 20.00 uur het gebed van Sant’ Egidio in deze kerk aan het Waterloo­plein 207 plaats­vin­den.

Het naast­ge­le­gen Huis van Sant’ Egidio willen wij laten uitgroeien tot een thuis waar wij onze vriend­schap met de armen beleven.

Wij hopen van harte dat u met velen deze fees­te­lij­ke start met ons komt vieren.

De Ge­meen­schap van Sant’ Egidio

Sant’ Egidio telt ruim 60.000 leden in meer dan zeven­tig lan­den. Sinds haar ontstaan in 1968 in Rome op ini­tia­tief van Andrea Riccardi komen de leden ’s avonds samen voor gemeen­schap­pe­lijk gebed, en zetten zij zich van daaruit in voor de armen, van zigeuner­kin­de­ren tot aidsslacht­of­fers, van ge­van­ge­nen tot eenzame ouderen. Sant’ Egidio kreeg inter­na­tio­nale bekend­heid door haar vredes­werk in vele lan­den, onder andere in Mo­zam­bi­que, en haar succes­volle strijd tegen aids.

In Am­ster­dam bestaat Sant’ Egidio sinds 2000, en inmiddels ook in andere ste­den als Apel­doorn, Nijmegen en Utrecht. Van 7-9 sep­tem­ber or­ga­ni­seert Sant’ Egidio in Antwerpen een drie­daag­se interreli­gi­euze top­ont­moe­ting onder de titel ‘Peace is the future. Gods­diensten en culturen in dialoog. 100 Jaar na WO I’.

Aanmel­den

Aanmel­den wordt op prijs gesteld, liefst via info@santegidio.nl

Details

  • Zondag 28 sep­tem­ber 2014 om 15.00 uur
  • Mozes en Aäron­kerk, Waterloo­plein 207, Am­ster­dam
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose