Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jan Ros 12 jaar bij het bisdom

gepubliceerd: zaterdag, 13 september 2014

Op vrij­dag 12 sep­tem­ber - feest van de Naam van Maria en sterf­dag van mgr. H. Bomers - werd in het Haar­lemse bis­schops­huis gevierd dat de heer Jan Ros 12½ jaar bij het bisdom werk­zaam is.

De heer Jan Ros (naast hem zijn dochters) wordt toegesproken.
De heer Jan Ros (naast hem zijn dochters) wordt toe­ge­spro­ken.

Hij werd toege­sproken door de kanselier drs. Eric Fennis - op diens gebruike­lijk gees­tige wijze - en door de bis­schop, mgr. dr. Jozef M. Punt, die de heer Ros een bij­zon­der kunst­werk uit de Koptische kerk aanbood.

Mede­wer­kers van het bisdom en de naaste familie­leden van de heer Ros waren aanwe­zig om dit te vieren. Ook oud-vica­ris-generaal mgr. drs. Martin de Groot was aanwe­zig om de jubila­ris te fe­li­ci­te­ren.

De taken van de heer Jan Ros zijn bij­zon­der veel­zij­dig: hij geeft lei­ding aan de huis­hou­ding en ‘tech­nische dienst’ en werkt daar­naast op de fi­nan­ciële afdeling, onder meer als ambte­lijk se­cre­ta­ris van de Raad voor Eco­no­mische Aange­legen­heden. Zo is hij het eerste aanspreek­punt bij alles wat er op ICT-gebied mis kan gaan en toch blijft hij altijd opgewekt.

Ad multos annos!

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose