Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Landelijke open dag Mothers Prayers

Zaterdag 8 november 2014

gepubliceerd: donderdag, 4 september 2014

Mothers PrayersMoeders en andere vrouwen met een moe­derhart wor­den zater­dag 8 no­vem­ber 2014 uit­ge­no­digd voor de lan­de­lijke open dag van Mothers Prayers. Een mooie ac­ti­vi­teit voor kennis­ma­king met Mothers Prayers en voor ont­moe­ting en in­spi­ra­tie van bid­dende moe­ders in Neder­land.

Verenigd in gebed red­den wij onze kin­de­ren.

Pro­gram­ma

  • Welkom vanaf 10.00 uur
  • Vanaf 10.30 uur beginnen we met iets te ver­tellen over de spiri­tua­li­teit van Biddende Moeders
  • Daarna is de inlei­ding “Vraag om bescher­ming”
  • 12.00 uur Lunchpauze, s.v.p. zelf lunchpakket mee­ne­men.
  • In het mid­dag­pro­gramma wordt gedeeld
  • om 13:30 uur begint het gebedsuur waar we gaan bid­den voor onze kin­de­ren
  • Om 15.00 uur moge­lijk­heid om de H. Mis bij te wonen.

Plaats

Heilig Land­stich­ting/Berg en Dal
Pastoor Rabou­plein 1
gelegen naast de Cenakel­kerk
6564 BP Heilig Land­stich­ting (Nijmegen)

Mothers Prayers

“Mothers Prayers”, “Biddende Moeders”, moe­ders die bid­den voor hun kin­de­ren, is in Engeland ontstaan (nov. 1995) en heeft zich snel over de wereld verspreid (contacten in meer dan 80 lan­den). In ok­to­ber 2002 is het in Neder­land van start gegaan. “Biddende Moeders” heeft de goed­keu­ring, steun en zegen van chris­te­lijke lei­ders uit alle Kerken en kerk­ge­meen­schappen. Er zijn nu duizen­den groepen over de wereld.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose