Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Seniorenpastoraat en KBO Haarlem houden dag voor en over mantelzorgers

gepubliceerd: donderdag, 4 februari 2010
Het deke­naal Senioren­pas­to­raat van Haar­lem en de KBO-afdelingen van Haar­lem, Heem­ste­de en Benne­broek or­ga­ni­se­ren een dag voor man­tel­zor­gers, vrij­wil­li­gers en leden met als thema:

“Kost­baar in het kwets­ba­re. Goede zorg is haal­baar Ún onbe­taal­baar”

Als van­zelf­spre­kend nemen mensen vaak de zorg op zich voor een zieke partner, kind of familielid, maar even goed kan het gaan over kennissen, buren of vrien­den. "Ik, man­tel­zor­ger?", zeggen ze dan. Ja, veel mensen krijgen on­ver­wacht te maken met het geven of ont­van­gen van man­tel­zorg. Vaak wordt vergeten dat zorgen voor een ander die hulp nodig heeft ook zwaar kan zijn en dan is onder­steu­ning zeer welkom.

Op deze dag wordt stil­ge­staan bij de vraag hoe het man­tel­zor­gers kan ver­gaan wanneer zij in die situatie terecht zijn geko­men. Een dag over het gees­te­lijk welbevin­den van gewone mensen in ongewone omstan­dig­he­den.

Ochtend­pro­gramma:

Pastor Jos Hettinga van het Aveant Ver­pleeg­huis Rosendael in Utrecht.
Thema: Hoe kost­baar is een kwets­baar mens.

Middag­pro­gramma:

Marinus van de Berg, ver­pleeg­huispastor, pries­ter en schrijver.
Thema: Mantel­zor­ger, wie ben jij?.

Na elke inlei­ding gaan de sprekers met u in gesprek en kunt u erva­ringen met elkaar uitwisselen. Het KBO-koor uit Heem­ste­de ver­zorgt de muzikale onder­steu­ning van de dag.

Voor mensen die niet van huis kunnen van­wege de zorg voor een ander: Zorg­cen­trum Schalkweide (tegen­over de kerk) biedt gast­vrij­heid aan voor degene die uw zorg behoeft waardoor u niet zou kunnen komen.
Het is nood­za­ke­lijk u aan te mel­den in ver­band met beschik­ba­re plaatsen en de lunch en ook of u gebruik wilt maken van het aanbod van Schalkweide.

Plaats:Moeder v.d. Ver­los­ser­kerk, Prof. Eijkmanlaan 48 in Haar­lem. Post­co­de 2035 XB
Datum:Vrij­dag 12 februari 2010
Aanvang:10.00 uur. Vanaf 9.30 uur ont­vangst met koffie en thee.
Slui­ting:16.00 uur.
Kosten:Er wordt een vrij­wil­lige bijdrage gevraagd van € 5 incl. koffie, thee en lunch.

In­for­ma­tie en aanmel­ding

Senioren­pas­to­raat, Nieuwe Groen­markt 12, 2011 TW Haar­lem. Tel.(023) 534 23 97
Email: senioren­pas­to­raat@antenna.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose