Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Interactiviteit kenmerkt SO-jongerenprogramma ’10

gepubliceerd: donderdag, 21 januari 2010

Jongerenprogramma Stille Omgang 2010 Het Stille Omgang (SO) jon­ge­ren­pro­gramma op 20 maart in Am­ster­dam kenmerkt zich opnieuw door een af­wis­se­lend pro­gram­ma, waarbij deze keer inter­acti­vi­teit met de bezoekers centraal staat.

 

Theater met ver­die­ping

Theatergezel­schap Waan­zin­nig!Producties zal op eigen­zin­nige en eigen­tijdse wijze een theater­voor­stel­ling geven, waarin op in­ter­ac­tie­ve wijze uitdruk­king wordt gegeven aan het thema Where to go? Ben je pas echt iemand als je pres­teert? Maakt merkkle­ding je populair­der? Op wie of wat ver­trouw ik? Op SO’10 heb je de moge­lijk­heid om hierover aan het woord te komen!

 

Gedreven Gospel

"Een gedreven groep, pro­fes­sio­nele zan­gers die hart hebben voor gospel." Zo omschrijft Gospel Flavor zich­zelf, en met recht. Onder­steund door een solide band zullen zij op SO'10 dan ook een meeslepend en in­spi­re­rend optre­den geven!

 

In gesprek over het thema

Pastoor Ad Verest uit Eindhoven zal op een heel eigen en per­soon­lijke wijze met de bezoekers van SO’10 in gesprek gaan over het thema ‘Where to go?’ Ook hier is inter­acti­vi­teit een essentieel onder­deel; je kunt aan pastoor Verest al je vragen omtrent het thema voorleggen.

 

Lopen van de Stille Omgang

Voor­af­gaand aan het lopen van de Stille Omgang gaat mgr. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, voor in de eucha­ris­tie­vie­ring, met muzikale onder­steu­ning van het Haagse jon­ge­ren­koor Heaven’s Touch. Na een moment van stille aanbid­ding lopen we ge­za­men­lijk de Stille Omgang. Afgesloten wordt met iets te drinken, in de Doops­ge­zinde kerk aan het Singel 452.

 

Waar en wanneer?

De Stille Omgang vindt plaats op zater­dag 20 maart 2010, in Am­ster­dam.
Het SO-Jon­ge­ren­pro­gramma vindt plaats in de Mozes & Aaron­kerk aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam. Het pro­gram­ma start om 20:00 uur (zaal open om 19.15 uur) en is rond 2:30 uur afgelopen (slui­ting in de Doops­ge­zinde kerk aan het Singel met koffie/thee). De toegangs­prijs voor het totale SO-jon­ge­ren­pro­gramma bedraagt € 7,00.

 

Meer info

Heb je vragen over het SO-jon­ge­ren­pro­gramma? De organi­sa­tie helpt je graag ver­der.
Kijk op www.stille-omgang.nl/jon­ge­ren, bel naar 06 2341 0593 of neem contact op met het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, 023 5112 635. (Extra) flyers en posters van het SO-Jon­ge­ren­pro­gramma kunnen aan­ge­vraagd wor­den via info@jong­bis­domhaarlem.nl
Aanmel­ding gewenst via aanmel­ding@stille-omgang.nl

Tot ziens in Am­ster­dam op 20 maart!
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose