Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Maria van Fatima op bezoek in Vogelenzang

Zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus

gepubliceerd: maandag, 25 augustus 2014

Maria van Fatima is 7 en 8 sep­tem­ber op Casa Carmeli aan de Bekslaan 9 in Vo­ge­len­zang. Belang­stel­len­den zijn deze dagen van harte uit­ge­no­digd om deel te nemen aan het pro­gram­ma.

Wilt u zon­dag om 16.00 uur aanwe­zig zijn bij de aan­komst en plaat­sing van het beeld en de fees­te­lij­ke vie­ring? Dan kunt u zich aanmel­den bij de zusters:

E-mail info@carmeldcj.nl of bel (023) 584 84 41.

Beeld van Maria van Fatima‘De Herauten van het Evan­ge­lie’ reizen de hele wereld over met één van de drie kopieën van het ori­gi­nele beeld van Maria van Fátima. Paus Johannes Paulus II gaf hen in 2001 de opdracht samen met Maria ge­zin­nen en ge­meen­schappen te bezoeken. Nu komen ze dus bij de Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus.

Maan­dag 8 sep­tem­ber (Maria Geboorte) kunt u om 9.00 uur deel­ne­men aan de H. Mis. De rest van de dag is er gelegen­heid voor stil gebed, waarna om 17.00 uur wordt af­ge­slo­ten met de Vespers.

Om 15.00 uur wordt de film ‘De her­der­tjes van Fátima’ ver­toond over de ver­schij­ningen van Maria in 1917.

Meer in­for­ma­tie

Voor nadere in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met Zr. Elvira Maria

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose