Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerken Amsterdam openen hun deuren

Donderdag 24 juli van 19.00 tot 20.30 uur

gepubliceerd: woensdag, 23 juli 2014

Op don­der­dag­avond 24 juli, precies een week na de vliegramp met Malaysian Airlinesvlucht MH17, openen tien­tal­len Am­ster­damse kerken tussen 19.00 en 20.30 uur hun deuren om mensen gelegen­heid te geven stil te staan bij de ramp. Bezoekers kunnen een kaarsje aans­te­ken, en als zij dat willen iets op­schrij­ven in een ge­dach­te­nis­boek.

Kerken Amsterdam openen hun deuren voor herdenking rampvlucht MH17Om 20.00 uur lui­den de kerk­klokken van de ongeveer vijf­tig deel­nemende kerken als teken van verbon­den­heid met slacht­offers en nabe­staan­den. Er zijn ook enkele kerken in de omge­ving van Am­ster­dam die zich hebben aange­sloten bij dit ini­tia­tief.

Bij de ramp zijn ook Am­ster­damse slacht­of­fers gevallen. Veel Amster­dammers hebben vrien­den, familie, collega’s of kennissen verloren. Daar­naast willen veel mensen hun mede­leven betuigen aan de nabe­staan­den. Om hen de gelegen­heid te geven stil te staan bij dit ver­driet nam de Pro­tes­tantse Kerk Am­ster­dam op verzoek van burge­meester van der Laan het initia­tief voor deze vorm van her­denken. Ook het RK Dekenaat Am­ster­dam heeft haar mede­wer­king verleend. Veel kerken van diverse denomi­naties rea­geer­den gelijk en stellen hun kerken van harte open.

Over­zicht open kerken van 19.00 tot 20.30 uur

Centrum

 • Oude Kerk, Oude­kerks­plein 15
 • Wester­kerk, Prinsen­gracht 281
 • Keizers­gracht­kerk, Keizers­gracht 566
 • Onze Lieve Vrouwe­kerk, Keizers­gracht 220
 • Noor­der­kerk, Noor­der­markt 48
 • Oude Lutherse Kerk, Singel 411/hoek Spui
 • Engelse Kerk, Begijnhof 48
 • Begijnhof­ka­pel, Begijnhof 30
 • Doops­ge­zinde Singel­kerk, Singel 452
 • Krijt­berg, Singel 448
 • Basiliek van de Heilige Nicolaas, Prins Hendrik­kade 73
 • Dominicus­kerk, Spui­straat 12
 • Pa­ro­chie van de Heilige Nikolaas van Myra, Lijn­baans­gracht 47
 • Papegaai (Kerk van HH. Petrus & Paulus), Kalver­straat 58

Noord

 • Bethel­kerk, Pleja­den­plein 44
 • De Ark, Aakstraat 60-64
 • Nieuwen­dammer­kerk, Brede Kerkepad 6-8
 • Sint Au­gus­ti­nus­kerk, Nieuwen­dammer­dijk 227
 • Pinkster­ge­meen­te Agapè, Kometen­sin­gel 58
 • Doops­ge­zinde Singel­kerk Noord, Meerpad 9

Oost

 • Muider­kerk, Linnaeus­straat 37
 • Eltheto­kerk, Java­straat 118-A
 • De Bron, Hugo de Vrieslaan 2/hoek Middenweg
 • De Binnenwaai, Ed Pelster­park 2 (IJburg)
 • Onze Lieve Vrouwe Kapel, Ooster­park 9
 • Konings­kerk, Evan­ge­lische Broe­der­ge­meen­te Am­ster­dam, Van het Hoflaan 20
 • Gerardus Majella Kerk, Lombok­straat 2
 • Anna-Boni­fa­tius, 2e Ooster­park­straat 246
 • Hofkerk (HH. Mar­te­la­ren van Gorcum), Linnaeushof 94

West

 • Nassau­kerk, De Witten­kade 111 (Staatslie­denbuurt)
 • Vin­cen­tius­kerk, Jacob van Lennep­kade 211 (Oud-west)
 • Augustana­kerk, Erasmus­gracht 24-A (Bos en Lommer)
 • Kerk­zaal Boom­kerk, Admiraal de Ruijterweg, ingang Gibraltar­straat 55 (Bos en Lommer)
 • Jeru­za­lem­kerk, Jan Maijen­straat 14 (De Baarsjes)
 • De Ont­moe­ting, Louis Couperus­straat 133, (Geuzen­veld-Slotermeer)
 • Kerk Het Nieuwe Verbond, M.J. Granpré Molièreplein 2 (Slotermeer)
 • De Opgang, Tussen Meer 70 (Osdorp)
 • Sint Pancratius­kerk, Sloterweg 1284 (Sloten)
 • Paulus­kerk, Pieter Calandlaan 194 (Sloter­vaart)

Zuid

 • Obrecht­kerk (O.L. Vrouw van de Aller­hei­ligste Rozen­krans), Jacob Obrecht­straat 28
 • Willem de Zwij­ger­kerk, Olympiaweg 14
 • Thomas­kerk, Prinses Irene­straat 36
 • Vrij­burg, Herman Gorter­straat 31/hoek Diepen­brock­straat
 • Maarten Luther Kerk, Dintel­straat 134
 • Andries­kerk van de Christen­ge­meen­schap, A.J. Ernst­straat 869 (Buitenvel­dert)
 • Sint Au­gus­ti­nus­kerk, Am­stel­veenseweg 965/hoek Kalfjeslaan (Buitenvel­dert)
 • De Goede Herder­kerk, Van Boshuizen­straat 420 (Buitenvel­dert)
 • De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8 (Zuidas)
 • Oud-katho­lie­ke Pa­ro­chie Am­ster­dam, Ruysdael­straat 39
 • Vredes­kerk (Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede), Vredes­kerk­plein 1 Zuidoost
 • Kerk­cen­trum De Nieuwe Stad, Luthuli­plein 11
 • Evan­ge­lische Broe­der­ge­meen­te WI EEGI KERKI, Kort­voort 73
 • Kerk­cen­trum De Drie Stromen, Renswoude­plein 7

Havens

 • Seamen’s Centre, Koopvaardij pas­to­raat, Radarweg 32

Dui­ven­drecht

 • Sint Urbanus­kerk, Rijks­straatweg 232

Diemen

 • Sint Petrus´ Banden kerk, Hart­veldseweg 24

Am­stel­veen

 • Kruis­kerk, Van der Veerelaan 30a
 • Stadshart­kerk
 • Heilige Geest­kerk, Haagbeuklaan/hoek Lindenlaan
 • Titus Brandsma Pa­ro­chie, Weste­lijk Halfrond 1
 • Kruis­kerk, Van der Veerelaan 30a

Ouder­kerk aan de Amstel

 • St. Urbanus­paro­chie, Achter­dijk 1

Nes aan de Amstel

 • Sint Urbanus­kerk, Amstel­dijk-Zuid 145

Bussum

 • Maria­kerk, Brinklaan 40

Weesp

 • H. Lau­ren­tius en Maria Magdalena­kerk, Troelstralaan 19

Muiden

 • H. Nicolaas­kerk, Heren­gracht 83

Huizen

 • Thomas­kerk, Huizermaatweg 61
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose