Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sacramentsprocessies

Zondag 22 juni 2014

gepubliceerd: maandag, 23 juni 2014
Sacramentsprocessie over de grachten van Amsterdam 2014
Sacra­ments­pro­ces­sie over de grachten van Am­ster­dam 2014

Wellicht aange­moe­digd door de oproep van paus Fran­cis­cus om op Sacra­ments­dag aan een Sacra­ments­pro­ces­sie deel te nemen, mochten don­der­dag 19 en zon­dag 22 juni veel pro­ces­sies zich verheugen over een groot aantal deel­ne­mers.

Sacra­ments­dag

Sacra­ments­dag is een hoog­feest dat 750 jaar gele­den werd inge­steld en dat in de meeste katho­lie­ke lan­den wordt gevierd op de tweede don­der­dag na Pink­ste­ren. In Neder­land wordt het feest gevierd op de tweede zon­dag na Pink­ste­ren.

Pro­ces­sies

Sinds de ophef­fing van het pro­ces­sie­verbod (1848 - 1983) wor­den op diverse plaatsen weer Sacra­ments­pro­ces­sies gehou­den. Zo waren er afgelopen zon­dag onder andere pro­ces­sies in het centrum van Am­ster­dam en in Laren.

Laren

Mgr. Hendriks was zon­dag in Laren bij de pro­ces­sie en het Sint-Jans­feest. Hij schreef hierover op zijn blog.

Am­ster­dam

Op YouTube staat een korte impressie van de pro­ces­sie in Am­ster­dam.

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose