Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus roept op te bidden voor vrede in ‘land van Jezus’

Eerste Pinksterdag - 8 juni 2014

gepubliceerd: vrijdag, 6 juni 2014

Paus Fran­cis­cus heeft in een brief aan de voor­zit­ters van de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties we­reld­wijd opge­roe­pen om ko­men­de pinkster­zon­dag in de pa­ro­chies mee te bid­den voor vrede in het ‘land van Jezus’.

Hij ont­vangt op die dag in zijn woning in het Vati­caan de Israëlische presi­dent Shimon Peres en de Pales­tijnse presi­dent Mamhoud Abbas om met elkaar te bid­den voor vrede. Ook de Oecu­me­nische Patriarch van Con­stan­ti­no­pel, zijne hei­lig­heid Bar­tho­lo­meus, zal aanwe­zig zijn.

Paus Fran­cis­cus wil dit gebed we­reld­wijd ver­ster­ken door er in de pa­ro­chies en door alle gelo­vi­gen voor mee te laten bid­den. Hij herinnert daarbij aan de volgende tekst in Mattheüs 18,19: “Wanneer twee van u eens­ge­zind op aarde iets vragen – het moge zijn wat het wil - zullen zij het ver­krij­gen van mijn Vader die in de hemel is.”

Namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is dit verzoek uit­ge­gaan naar de bis­dom­men om van­daaruit te wor­den door­gestuurd naar de pa­ro­chies. Zij hebben daarbij de volgende voor­bede mee­ge­kre­gen:

Voor­bede

Laten wij bid­den voor Paus Fran­cis­cus die op deze Pinkster­zon­dag in zijn huis in het Vati­caan samen met de Israëlische presi­dent Shimon Peres en de Pales­tijnse presi­dent Mamhoud Abbas bidt om vrede. Dat dit gemeen­schappe­lijk gebed verhoord mag wor­den, indach­tig de woor­den van Jezus zelf: “Wanneer twee van u eens­gezind op aarde iets vragen – het moge zijn wat het wil – zullen zij het ver­krij­gen van mijn Vader die in de hemel is.”

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose