Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jong Katholiek introduceert ‘HOOP award’

Onderscheiding voor Katholiek jongerenwerk in Nederland

gepubliceerd: vrijdag, 30 mei 2014

Tijdens het eerste KJD Festival zal – ook voor het eerst – de HOOP award voor jon­ge­ren­werk wor­den uit­gereikt. De prijs wordt toege­kend aan een ini­tia­tief, een ac­ti­vi­teit of een persoon die in de ogen van een vakjury een unieke en vooral hoop­gevende impuls heeft gegeven aan het Katho­lie­ke jon­ge­ren­werk in Neder­land.

HOOP AwardDat kan dus gaan om een jon­ge­ren- of tiener­groep die zorgt voor nieuw elan in de eigen geloofs­ge­meen­schap, om een persoon die met zijn of haar en­thou­sias­me nieuwe energie weet te genereren onder en voor jon­ge­ren, of om bijvoor­beeld een een­ma­lige ac­ti­vi­teit die op een po­si­tie­ve manier het (lokale) nieuws haalde. De HOOP award wil laten zien dat er in onze Kerk volop plek en zorg is voor jonge mensen. En meer dan dat: de HOOP award wil anderen in de Kerk in­spi­re­ren en uit­da­gen om het goede voor­beeld na te volgen en meer bekend­heid te geven. De HOOP Award is een ini­tia­tief van Jong Katho­liek en wordt mede moge­lijk gemaakt door Impulsar Grafisch ont­wer­pers.

Wat krijgt de win­naar?

De win­naar krijgt een uniek sieraad, name­lijk een ring gemaakt door de jonge goudsmid Inge Schuffelen. Zij ontwerpt en maakt de ring zelf. Een jaar lang mag de ring van de HOOP award trots getoond wor­den op de plek waar de win­naar vandaan komt. Op het volgende KJD Festival wordt de ring dan weer door­ge­geven aan een nieuwe win­naar. De win­naar wordt ook uit­ge­no­digd om deel te nemen aan de voor­be­rei­ding van een dag in het najaar waar ie­der­een die jon­ge­ren­werk een warm hart toedraagt voor wordt uitge­nodigd. Dit wordt een dag van ver­die­ping, uit­wis­se­ling en ont­moe­ting.

Wie zijn er geno­mi­neerd?

Nomineren kan nog volop: de vraag is deze: nomineer één (meer mag, hoeft niet) ini­tia­tief, persoon, groep of ac­ti­vi­teit, waar­van u/ jij vindt dat ze de HOOP award zou moeten winnen. Stuur een mailtje met daarin:

  • om wie het gaat (contact­gegevens, in­for­ma­tie, web­si­tes, facebook­pagina etc.)
  • een korte omschrij­ving van wat jouw nominatie inhoudt
  • wat de reden is dat jij dit ini­tia­tief, deze persoon, groep of ac­ti­vi­teit nomineert: wat maakt dit zo bij­zon­der, waarom is dit ini­tia­tief zo hoop­ge­vend?

Nomineren kan tot 10 juni. Alle ini­tia­tie­ven wor­den verzameld en ge­pu­bli­ceerd op de speciale web­si­te. Een des­kun­dige jury, bestaande uit drie personen, waar­on­der in ieder geval mgr. Mutsaerts, referent voor Jon­ge­ren en Danielle van Lith (juriste van de RK Kerk, docent levens­be­schou­wing en tot voor kort als jon­gere actief in de poli­tiek), kiest uit die inzen­dingen er drie uit. Deze genomi­neer­den wor­den uit­ge­no­digd als gasten van het KJD Festival en één van hen ont­vangt daar op het hoofdpodium de HOOP award.

Jong Katho­liek hoopt dat met de HOOP award een nieuwe en vooral po­si­tie­ve impuls kan wor­den gegeven aan het jon­ge­ren­werk in Neder­land: jong zijn en katho­liek zijn gaan prima samen en dat mag gezien en gehoord wor­den!

Links
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose