Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jong Katholiek introduceert ‘HOOP award’

Onderscheiding voor Katholiek jongerenwerk in Nederland

gepubliceerd: vrijdag, 30 mei 2014

Tijdens het eerste KJD Festival zal – ook voor het eerst – de HOOP award voor jon­ge­ren­werk wor­den uit­gereikt. De prijs wordt toege­kend aan een ini­tia­tief, een ac­ti­vi­teit of een persoon die in de ogen van een vakjury een unieke en vooral hoop­gevende impuls heeft gegeven aan het Katho­lie­ke jon­ge­ren­werk in Neder­land.

HOOP AwardDat kan dus gaan om een jon­ge­ren- of tiener­groep die zorgt voor nieuw elan in de eigen geloofs­ge­meen­schap, om een persoon die met zijn of haar en­thou­sias­me nieuwe energie weet te genereren onder en voor jon­ge­ren, of om bijvoor­beeld een een­ma­lige ac­ti­vi­teit die op een po­si­tie­ve manier het (lokale) nieuws haalde. De HOOP award wil laten zien dat er in onze Kerk volop plek en zorg is voor jonge mensen. En meer dan dat: de HOOP award wil anderen in de Kerk in­spi­re­ren en uit­da­gen om het goede voor­beeld na te volgen en meer bekend­heid te geven. De HOOP Award is een ini­tia­tief van Jong Katho­liek en wordt mede moge­lijk gemaakt door Impulsar Grafisch ont­wer­pers.

Wat krijgt de win­naar?

De win­naar krijgt een uniek sieraad, name­lijk een ring gemaakt door de jonge goudsmid Inge Schuffelen. Zij ontwerpt en maakt de ring zelf. Een jaar lang mag de ring van de HOOP award trots getoond wor­den op de plek waar de win­naar vandaan komt. Op het volgende KJD Festival wordt de ring dan weer door­ge­geven aan een nieuwe win­naar. De win­naar wordt ook uit­ge­no­digd om deel te nemen aan de voor­be­rei­ding van een dag in het najaar waar ie­der­een die jon­ge­ren­werk een warm hart toedraagt voor wordt uitge­nodigd. Dit wordt een dag van ver­die­ping, uit­wis­se­ling en ont­moe­ting.

Wie zijn er geno­mi­neerd?

Nomineren kan nog volop: de vraag is deze: nomineer één (meer mag, hoeft niet) ini­tia­tief, persoon, groep of ac­ti­vi­teit, waar­van u/ jij vindt dat ze de HOOP award zou moeten winnen. Stuur een mailtje met daarin:

  • om wie het gaat (contact­gegevens, in­for­ma­tie, web­si­tes, facebook­pagina etc.)
  • een korte omschrij­ving van wat jouw nominatie inhoudt
  • wat de reden is dat jij dit ini­tia­tief, deze persoon, groep of ac­ti­vi­teit nomineert: wat maakt dit zo bij­zon­der, waarom is dit ini­tia­tief zo hoop­ge­vend?

Nomineren kan tot 10 juni. Alle ini­tia­tie­ven wor­den verzameld en ge­pu­bli­ceerd op de speciale web­si­te. Een des­kun­dige jury, bestaande uit drie personen, waar­on­der in ieder geval mgr. Mutsaerts, referent voor Jon­ge­ren en Danielle van Lith (juriste van de RK Kerk, docent levens­be­schou­wing en tot voor kort als jon­gere actief in de poli­tiek), kiest uit die inzen­dingen er drie uit. Deze genomi­neer­den wor­den uit­ge­no­digd als gasten van het KJD Festival en één van hen ont­vangt daar op het hoofdpodium de HOOP award.

Jong Katho­liek hoopt dat met de HOOP award een nieuwe en vooral po­si­tie­ve impuls kan wor­den gegeven aan het jon­ge­ren­werk in Neder­land: jong zijn en katho­liek zijn gaan prima samen en dat mag gezien en gehoord wor­den!

Links
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose