Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bezoek van Zijne eminentie Metropoliet Athenagoras

gepubliceerd: dinsdag, 20 mei 2014
Mgr. Punt en Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras
Mgr. Punt en Zijne Eminentie Me­tro­po­liet Athenagoras

Op 20 mei heeft Mgr. J.M. Punt Zijne Eminentie Me­tro­po­liet Athenagoras van België, Exarch van Neder­land en Lu­xem­burg van het Oecu­me­nisch Patriarchaat van Constan­tinopel ont­van­gen. De Bis­schop en de Aarts­bis­schop hebben ge­spro­ken over de Oecumene in Neder­land en in het bij­zon­der in Am­ster­dam.

Ook hebben de beide Bis­schop­pen de wens uit­ge­spro­ken om te werken aan de reali­sa­tie van het vieren van het Paas­feest op één ge­za­men­lijke datum. Aan het eind van deze vriend­schappe­lijke ont­moe­ting heeft de bis­schop de me­tro­po­liet een reliek­hou­der aan­ge­bo­den met relieken van de H. apostel Andreas en de Heilige Keizer Constan­tijn, naar wie Constan­tinopel vernoemd is, en van zijn moe­der de Heilige Keizerin Helena.

De Me­tro­po­liet was zicht­baar verguld met deze geste en ver­telde dat de kerk op 21 mei het feest viert van de Heilige Keizer Constan­tijn en dat de me­tro­po­liet ook voor de Heilige Apostel Andreas en de Heilige Keizerin Helena een bij­zon­dere vere­ring heeft. De beide bis­schop­pen hebben af­ge­spro­ken om elkaar bij te staan in de be­vor­de­ring van de Oecumene.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose