Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oproep tot gebed voor ter dood veroordeelde Soedanese vrouw

gepubliceerd: vrijdag, 16 mei 2014

Free Mariam Yahya IbrahimMariam Yehya Ibrahim, een chris­te­lijke, hoog­zwan­gere vrouw uit Soedan, is don­der­dag 15 mei tot zweep­slagen en de dood­straf veroor­deeld omdat ze zich schul­dig zou hebben gemaakt aan ‘overspel’ en ‘afvallig­heid’. De Neder­landse bis­schop­pen roepen op tot gebed voor deze vrouw.

De 27-jarige vrouw is acht maan­den zwan­ger en heeft een zoon van 20 maan­den. Omdat ze wei­gerde het chris­te­lijke geloof af te zweren is ze veroor­deeld tot de doodstraf, bericht Amnesty. Mariam werd in au­gus­tus 2013 gearres­teerd en aangeklaagd wegens overspel, omdat ze met een christe­lijke man is getrouwd. Volgens de Sharia-wetten die in Soedan gel­den, mag een moslim­vrouw niet met een niet-moslim trouwen. Zo’n huwe­lijk wordt gezien als overspel.

Toen Mariam in februari 2014 verklaarde dat ze christen was, besloot de recht­bank haar ook aan te klagen van­wege afvallig­heid. Mariam ver­telde dat ze is opgevoed als orthodox christen, naar haar moe­ders geloof. Haar vader, een moslim, was tij­dens haar jeugd afwe­zig.

De bis­schop­pen zijn geschokt door de verschrik­kelijke dood die deze jonge moe­der om haar trouw aan Christus zal wor­den aan­ge­daan na de geboorte van haar tweede kindje. Hier wordt de gods­dienst­vrij­heid op grove wijze geschon­den. Ze roepen gelo­vi­gen in Neder­land op met hen voor haar en haar gezin te bid­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose