Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dubbele diakenwijding

Zaterdag 24 mei 2014 om 11.00 uur

gepubliceerd: vrijdag, 9 mei 2014
foto: Remco Bangma
Diakenwijding 2013
Diaken­wij­ding 2013

Het is met vreugde dat ik u kan mee­de­len dat op zater­dag 24 mei 2014 Mark Lieshout en Thom van der Woude tot per­ma­nent diaken wor­den gewijd. Dit zal gebeuren tij­dens een fees­te­lij­ke vie­ring in de Basiliek van de H. Nicolaas te Am­ster­dam. De vie­ring begint om 11.00 uur.

Ton van der Woude is als aal­moe­ze­nier werk­zaam in het Militair Or­di­na­ri­aat. Mark Lieshout was even­eens als aal­moe­ze­nier werk­zaam binnen dit­zelfde Or­di­na­ri­aat en is thans verbon­den aan het drugs­pas­to­raat te Am­ster­dam.

Ik nodig u van harte uit bij deze bij­zon­dere vie­ring aanwe­zig te zijn. De pries­ters die willen con­ce­le­breren, wil ik vragen een eigen albe en witte stola mee te brengen. Dat geldt ook voor de diakens die hun collega’s tij­dens de vie­ring opnemen in hun kring. U kunt zich kle­den in de sacristie van de Basiliek.

Na afloop is er gelegen­heid de wij­de­lin­gen te fe­li­ci­te­ren en een kopje koffie te gebruiken achter in de Basiliek.

In deze dagen van voor­be­rei­ding vraag ik uw gebed voor de wij­de­lin­gen.

+ Jozef M. Punt
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam
Ordinarius Castrensis

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose