Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eerste Gewelventocht 2014 op 11 mei

gepubliceerd: maandag, 5 mei 2014

Gewelventochten St. Bavo kathedraalOp zon­dag 11 mei wor­den de gewelven, de koepel en de torens van de St. Bavo Kathe­draal aan de Leidse­vaart te Haar­lem voor het publiek geopend. De rond­lei­ding zal onder andere aan­dacht schenken aan de voltooide restau­ratie van de transepten en de koepel. Deze laatste is na 2 jaar intensief restau­ra­tie­werk sinds kort weer open­gesteld, waardoor men van dichtbij het re­sul­taat kan bewon­de­ren.

Krakende plankieren & donkere spelonken

De gewelven­tocht is een spannende tocht door de kerk, over krakende plan­kieren, door donkere spelonken en langs prach­tige wen­tel­trappen en brengt de bezoeker op verborgen plekken in deze prach­tige ka­the­draal. De over­gangen van kleine gangen naar verbluffende uit­zichten zijn specta­culair. Als de bezoeker uitein­delijk ook na vele tre­den bij de grote klokken in een van de torens is aan­ge­ko­men, kan er genoten wor­den van een fantas­tisch uit­zicht over Haar­lem en verre omstreken.

En­thou­siaste gidsen lei­den u rond

Tijdens de gewelven­tocht zullen en­thou­siaste gidsen U ver­ge­zel­len op een ontdek­kings­reis langs ruim 115 jaar Haar­lemse historie, ker­ke­lijke bouw­kunst en christe­lijke symboliek. Tijdens de rond­lei­ding ziet U de (voltooide) res­tau­ra­tie werk­zaam­heden van dich­ter­bij en wordt er door de gidsen inge­gaan op de ver­dere plannen en de actuali­teit ervan.

Details

  • Kaartverkoop vanaf 13.00 uur in de kerk
  • De gewelven­tochten beginnen om 13.30 uur
  • De laatste beklim­ming start om 15.00 uur
  • De tijdsduur van de tocht is an­der­half uur
  • De entree­prijs bedraagt € 5 per persoon
  • Minimale lengte 150 cm, alleen vanaf 12 jaar

NB: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Kaart­verkoop alleen in de kerk vanaf 13.00 uur en zolang er nog voldoende plaatsen zijn die dag.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose