Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe portretfoto’s Bisschoppen van Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: vrijdag, 2 mei 2014

Op 29 maart was het 12½ jaar gele­den dat Mgr. J.M. Punt resi­de­rend bis­schop van Haar­lem werd. Voor deze gelegen­heid  zijn er nieuwe portret­foto’s gemaakt van de Bis­schop, de hulp­bis­schop en de emeritus-hulp­bis­schop.

Deze foto’s zijn ter ver­van­ging van de oudere foto’s nu be­schik­baar voor de pa­ro­chies. Als u een of meer­dere foto’s wilt ont­van­gen voor uw kerk, pastorie of sacristie kunt u de be­tref­fen­de foto of foto’s per mail aan­vra­gen bij:

Dhr. A.R. Klaassens
Alge­meen se­cre­ta­riaat
Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

BKlaassen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

De foto of foto’s wor­den dan per mail aan u toegezon­den.

Statiefoto mgr. Punt  Statiefoto mgr. Hendriks  Statiefoto mgr. Van Burgsteden

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose