Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Busvervoer naar de Katholieke jongerendag (KJD) in Den Bosch

gepubliceerd: donderdag, 1 oktober 2009
Foto: Franckdethier / bewer­king: iMoose    
Ook dit jaar ver­trek­ken er op ver­schil­lende plaatsen in het bisdom bussen naar de KJD in Den Bosch. De in­schrij­ving hier­voor is nu geopend en ver­dere in­for­ma­tie vind je op de web­si­te van het jon­ge­ren­pas­to­raat www.jong­bis­domhaarlem.nl Om ook de jon­ge­ren in het hoge noor­den van ons bisdom het ge­mak­ke­lijk te maken laten we een bus vetrekken vanaf Schagen. Kijk hier­on­der welke opstap­plaats bij jou past en geef je snel op.

Opstap­plaatsen

  • Schagen
  • Heiloo
  • Haar­lem
  • Hoofd­dorp
  • Hoorn
  • Zaan­dam
  • Am­ster­dam Sloter­dijk
  • Kortenhoef
Kosten: € 22 (€ 14 busre­tour + € 8 toegangs­prijs voor de KJD). Dit bedrag graag contant betalen in de bus.

Vertrektij­den: de vertrektij­den voor de ver­schil­lende opstap­plaatsen wor­den bin­nen­kort op de web­si­te bekendgemaakt. Houdt reke­ning met een vroeg tijdstip, want de KJD begint in Den Bosch om 10:00 uur. De bus vertrekt meteen na de af­slui­ten­de eucha­ris­tie­vie­ring in de namid­dag.

Reserveren kan t/m 30 ok­to­ber. Annuleren kan t/m 30 ok­to­ber gratis, daarna wor­den de kosten (€ 22) in reke­ning gebracht. Mail voor vragen naar info@jong­bis­domhaarlem.nl


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie FatimaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose